<![CDATA[Latest posts for the topic "Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ?"]]> /hvaonline/posts/list/8.html JForum - http://www.jforum.net Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ? /hvaonline/posts/list/44276.html#273480 /hvaonline/posts/list/44276.html#273480 GMT Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ? /hvaonline/posts/list/44276.html#273483 /hvaonline/posts/list/44276.html#273483 GMT Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ?

xuanphongdocco wrote:
Để đảm bảo an toàn, bác chỉ sử dụng sim thường (chỉ có dịch vụ thoại và SMS) không đăng ký dịch vụ 3G là ổn. 
Đây là quả là một điều đơn giản mà mình không hề nghĩ tới :) Mình sẽ đăng ký 1 SIM theo hướng này. Tuy vậy, mình vẫn muốn biết với SIM có GPRS/3G mình có lỗ hổng nào không ? Hacker có thể có cách nào đó kích hoạt được thiết bị connect GPRS/3G không ? Thân,]]>
/hvaonline/posts/list/44276.html#273485 /hvaonline/posts/list/44276.html#273485 GMT
Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ?

TheShinichi wrote:

xuanphongdocco wrote:
Để đảm bảo an toàn, bác chỉ sử dụng sim thường (chỉ có dịch vụ thoại và SMS) không đăng ký dịch vụ 3G là ổn. 
Đây là quả là một điều đơn giản mà mình không hề nghĩ tới :) Mình sẽ đăng ký 1 SIM theo hướng này. Tuy vậy, mình vẫn muốn biết với SIM có GPRS/3G mình có lỗ hổng nào không ? Hacker có thể có cách nào đó kích hoạt được thiết bị connect GPRS/3G không ? Thân, 
Với SIM thường Hacker vẫn có thể kích hoạt được nếu như hệ thống của telco bị xâm nhập (hoặc họ cố tình muốn attack bạn). Với Sim có 3G mà các dịch vụ của bạn bảo mật kém thì chuyện bị xâm nhập là đương nhiên. ]]>
/hvaonline/posts/list/44276.html#273490 /hvaonline/posts/list/44276.html#273490 GMT
Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ?

nangchieucali wrote:
Với SIM thường Hacker vẫn có thể kích hoạt được nếu như hệ thống của telco bị xâm nhập (hoặc họ cố tình muốn attack bạn). Với Sim có 3G mà các dịch vụ của bạn bảo mật kém thì chuyện bị xâm nhập là đương nhiên.  
mong bạn trình bày rõ ý này, có gì minh hoạ thì tốt quá ]]>
/hvaonline/posts/list/44276.html#273492 /hvaonline/posts/list/44276.html#273492 GMT
Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ? Với SIM thường Hacker vẫn có thể kích hoạt được nếu như hệ thống của telco bị xâm nhập (hoặc họ cố tình muốn attack bạn).   Mình xin thăc mắc một chút. Nếu là SIM thường không đăng ký GPRS/3G thì hacker kích hoạt connect Internet bằng cách nào ?
Với Sim có 3G mà các dịch vụ của bạn bảo mật kém thì chuyện bị xâm nhập là đương nhiên 
Sim có 3G nhưng không connect vào Internet thì hacker dựa vào đâu để định vị được thiết bị của mình để xâm nhập ? (Giả sử có IP thì mình còn hiểu được) Thân,]]>
/hvaonline/posts/list/44276.html#273496 /hvaonline/posts/list/44276.html#273496 GMT
Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ? /hvaonline/posts/list/44276.html#273507 /hvaonline/posts/list/44276.html#273507 GMT Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ?

sleeper wrote:
@TheShinichi: bạn hãy thử tìm hiểu xem, với một tài khoản của một nhân viên ở phòng giao dịch tại nhà cung cấp dịch vụ Mobifone chẳng hạn, họ có làm gì với sim bạn đang dùng?!  
Đúng như bạn @sleeper đã nói, bạn thử suy nghĩ xem. Có điều chúng ta không nên quá bi quan mà không dám triển khai ( vì chưa ai dám chắc rằng 1 hệ thống nào đó của họ an toàn tuyệt đối 100% bạn àh). chúng ta chấp nhận dùng hạ tầng của 1 thằng khác thì chúng ta cứ làm trong quá trình vận hành hãy quan sát và theo dõi cho chặt chẽ vào. ]]>
/hvaonline/posts/list/44276.html#273513 /hvaonline/posts/list/44276.html#273513 GMT
Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ? /hvaonline/posts/list/44276.html#273540 /hvaonline/posts/list/44276.html#273540 GMT Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ? /hvaonline/posts/list/44276.html#273632 /hvaonline/posts/list/44276.html#273632 GMT Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ? /hvaonline/posts/list/44276.html#273648 /hvaonline/posts/list/44276.html#273648 GMT Có nguy cơ bị thâm nhập qua USB 3G ở trạng thái không kết nối không ? /hvaonline/posts/list/44276.html#273651 /hvaonline/posts/list/44276.html#273651 GMT