<![CDATA[Latest posts for the topic "Máy không chạy khi mở lần thứ 2"]]> /hvaonline/posts/list/26.html JForum - http://www.jforum.net Máy không chạy khi mở lần thứ 2 "do CPU bị dơ, nên chân kích nguồn không hoạt động, chứ main chả sao cả" Đã thay nguồn, tình trạng không thay đổi. Ai biết xin chỉ bảo dùm, xin cảm ơn nhiều ]]> /hvaonline/posts/list/44119.html#272624 /hvaonline/posts/list/44119.html#272624 GMT Máy không chạy khi mở lần thứ 2 /hvaonline/posts/list/44119.html#272642 /hvaonline/posts/list/44119.html#272642 GMT