<![CDATA[Latest posts for the topic "Phần mềm diệt virus chạy trên Linux?"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Phần mềm diệt virus chạy trên Linux? /hvaonline/posts/list/43794.html#270988 /hvaonline/posts/list/43794.html#270988 GMT Bảo mật trong Linux /hvaonline/posts/list/43794.html#271045 /hvaonline/posts/list/43794.html#271045 GMT Bảo mật trong Linux /hvaonline/posts/list/43794.html#271046 /hvaonline/posts/list/43794.html#271046 GMT Phần mềm diệt virus chạy trên Linux?

tanngochva wrote:
Mình mới sử dụng Linux-Ubuntu được nửa năm. Cho mình hỏi trên Linux có phần mềm diệt vius trả phí không? 
Có ESET NOD32 Antivirus đó bạn, nhưng tại sao bạn lại muốn dùng hàng phải trả phí?]]>
/hvaonline/posts/list/43794.html#271053 /hvaonline/posts/list/43794.html#271053 GMT
Phần mềm diệt virus chạy trên Linux? /hvaonline/posts/list/43794.html#271278 /hvaonline/posts/list/43794.html#271278 GMT Phần mềm diệt virus chạy trên Linux? /hvaonline/posts/list/43794.html#271484 /hvaonline/posts/list/43794.html#271484 GMT Phần mềm diệt virus chạy trên Linux? /hvaonline/posts/list/43794.html#273502 /hvaonline/posts/list/43794.html#273502 GMT