<![CDATA[Latest posts for the topic "Hỏi cách phân quyền trong Winserver2003"]]> /hvaonline/posts/list/23.html JForum - http://www.jforum.net Hỏi cách phân quyền trong Winserver2003 /hvaonline/posts/list/39500.html#242959 /hvaonline/posts/list/39500.html#242959 GMT Hỏi cách phân quyền trong Winserver2003 /hvaonline/posts/list/39500.html#242961 /hvaonline/posts/list/39500.html#242961 GMT Hỏi cách phân quyền trong Winserver2003 /hvaonline/posts/list/39500.html#242968 /hvaonline/posts/list/39500.html#242968 GMT Hỏi cách phân quyền trong Winserver2003 /hvaonline/posts/list/39500.html#243762 /hvaonline/posts/list/39500.html#243762 GMT Hỏi cách phân quyền trong Winserver2003 /hvaonline/posts/list/39500.html#243796 /hvaonline/posts/list/39500.html#243796 GMT Hỏi cách phân quyền trong Winserver2003

congnhac0000 wrote:
Các anh em thân mến! Hiện tại, C.ty mình đang dùng Domain (AD) để quản lý Users, nhưng vấn đề mà bộ phận IT mình gặp phải là: + Tất cả các thành viên trong IT đều có tài khoản Adminstrator--> để start các services đòi quyền adminstrator + Trên 1 server trong hệ thống của mình đang sử dụng vào 2 mục đích: thứ 1 là làm AD, DNS ..., thứ 2 là cài phần mềm quản lý Sales Bây giờ mình muốn chỉ 1 người duy nhất giữ tài khoản administrator do đó phải phân quyền cụ thể cho từng thành viên trong bộ phận IT của mình mà chưa có giải pháp nào. Ví dụ: Có 1 người IT có nhiệm vụ là Backup, Create User ... thì mình phài cho anh này vào Group gì và cấm quyền như thế nào? Có 1 người IT khác cũng được setup trên server đó có nhiệm vụ toàn quyển trên hệ thống bán hàng của C.Ty(start SQL, … ) thì mình phải phân quyền như thế nào, vào Group gì để anh này chỉ có thể làm việc trên PM bán hàng thôi? Tất nhiên cả 2 người này đều không có quyền can thiệp vào nhiệm vụ của mỗi bên. --> có tools hỗ trợ thì cho mình xin luôn nhé Ai có ebook nào định nghĩa rõ các Group Users trong môi trường Domain thì gởi mình luôn nhé Thanks. 
bạn thử đọc cái này xem,biết đâu đó trong ebook này sẽ giúp được bạn!!!!!!! :) :) :) :) :) :) http://www.mediafire.com/?so3ds00o89n5nl5]]>
/hvaonline/posts/list/39500.html#243803 /hvaonline/posts/list/39500.html#243803 GMT
Hỏi cách phân quyền trong Winserver2003 /hvaonline/posts/list/39500.html#243942 /hvaonline/posts/list/39500.html#243942 GMT Hỏi cách phân quyền trong Winserver2003 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773318(WS.10).aspx ]]> /hvaonline/posts/list/39500.html#244472 /hvaonline/posts/list/39500.html#244472 GMT