<![CDATA[Latest posts for the topic "Tiếp tục chủ đề mail header gần đây | Đọc để biết thêm về spam"]]> /hvaonline/posts/list/28.html JForum - http://www.jforum.net Tiếp tục chủ đề mail header gần đây | Đọc để biết thêm về spam Authentication-Results: hotmail.com; sender-id=temperror (sender IP is 68.230.241.215) header.from=dcfxgj@western.union.com.au; dkim=none header.d=western.union.com.au; x-hmca=none X-Message-Status: n:0:n X-SID-PRA: dcfxgj@western.union.com.au X-DKIM-Result: None X-AUTH-Result: NONE X-Message-Delivery: Vj0xLjE7dXM9MDtsPTA7YT0xO0Q9MTtTQ0w9Mg== X-Message-Info: U2wzkPk8/jY6QmMPwgH5nLDfRr3N3+x6GQeRZr03hCpm4PEq2YCA05susHemJ6wf7YSPf+b7twIpavk+xcFq4deKFjaque8VBrXeqGnxAkh72vQjVpMk0b8RSOqTzi22wb4p41zdTvY= Received: from eastrmfepo103.cox.net ([68.230.241.215]) by bay0-mc1-f30.Bay0.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4675); Mon, 20 Jun 2011 16:30:33 -0700 Received: from eastrmimpo03.cox.net ([68.1.16.126]) by eastrmfepo103.cox.net (InterMail vM.8.01.04.00 201-2260-137-20101110) with ESMTP id <20110620233031.WTJL32559.eastrmfepo103.cox.net@eastrmimpo03.cox.net>; Mon, 20 Jun 2011 19:30:31 -0400 Received: from fggregre ([72.214.252.58]) by eastrmimpo03.cox.net with bizsmtp id yPWV1g00B1GMiLw02PWVxS; Mon, 20 Jun 2011 19:30:31 -0400 X-CT-Score: 0.00 X-CT-RefID: str=0001.0A020204.4DFFD817.0099,ss=1,re=0.000,fgs=0 X-CT-Spam: 0 X-Authority-Analysis: v=1.1 cv=DkLg0PgY2o4lZqvIebXfT14XCAMsRf7aiPsXd65v5So= c=1 sm=1 a=o9negs/GHR8kCAoXxqpWyA==:17 a=6P6l9mrpAAAA:8 a=q4De8nYElqpHF4XPKSYA:9 a=dj4RPJBnvhenr9z0p5oA:7 a=ZnBHZVZb9rEA:10 a=G4Oi9ehxI50A:10 a=vGadAouLAAAA:8 a=UiWlf9r8Fh58sdDHyDEA:9 a=o9negs/GHR8kCAoXxqpWyA==:117 X-CM-Score: 0.00 Authentication-Results: cox.net; none Reply-To: dcfxgj@western.union.com.au From: Western Union :<dcfxgj@western.union.com.au> CC: tma310183@hotmail.com,tmai_lien@hotmail.com,tmanglona@hotmail.com,tmanhtuan@hotmail.com,tmapple18@hotmail.com,tmarche@hotmail.com,tmaysutherland@hotmail.com,tmbtrainer@hotmail.com,tmcaballa@hotmail.com,tmccallister94@hotmail.com,tmchung70@hotmail.com,tmcno1@hotmail.com,tmcroy1@hotmail.com,tmd_law@hotmail.com,tmdlha@hotmail.com,tmdung@hotmail.com,tmeustace@hotmail.com,tmg_china@hotmail.com,tmh1970@hotmail.com Subject: *Account Statement* Date: Mon, 20 Jun 2011 16:30:34 -0700 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_NextPart_000_00BC_01C2A9A6.4A1C9864" X-Priority: 3 X-MSMail-Priority: Normal X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000 X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 Message-Id: <20110620233031.WTJL32559.eastrmfepo103.cox.net@eastrmimpo03.cox.net> Return-Path: dcfxgj@western.union.com.au X-OriginalArrivalTime: 20 Jun 2011 23:30:33.0569 (UTC) FILETIME=[0CF80510:01CC2FA2] This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_00BC_01C2A9A6.4A1C9864 Content-Type: text/html; charset="ks_c_5601-1987" Content-Transfer-Encoding: 7bit <HTML><HEAD><TITLE></TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor=#FFFFFF leftmargin=5 topmargin=5 rightmargin=5 bottommargin=5> <FONT size=2 color=#000000 face="Arial"> <DIV> <FONT color=#000000>Dear Western Union member,</FONT></DIV> <DIV> <FONT color=#000000> </FONT></DIV> <DIV> <FONT color=#000000>This email is to confirm that your Western Union account needs to be updated.</FONT></DIV> <DIV> <FONT color=#000000> </FONT></DIV> <DIV> Our system has encountered some problems.Because of this, we will take the necessary measures</DIV> <DIV>  </DIV> <DIV> <FONT color=#000000>Please </FONT><A href="http://a-158.cyut.edu.tw/bb.html"><FONT color=#0000FF><U>click to login</U></FONT></A><FONT color=#000000> and start the system-update process.</FONT></DIV> <DIV> <FONT color=#000000> </FONT></DIV> <DIV> <FONT color=#000000>Thank you,</FONT></DIV> <DIV> <FONT color=#000000>Western Union.</FONT></DIV> <DIV> <FONT color=#000000> </FONT></DIV> <DIV> <FONT color=#000000>2001-2011 Western Union Holdings Inc. All Rights Reserved</FONT></DIV> </FONT> </BODY></HTML> ------=_NextPart_000_00BC_01C2A9A6.4A1C9864 Content-Type: application/octet-stream; name="Profile Update.txt" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Disposition: attachment; filename="Profile Update.txt" RGVhciB2YWx1ZWQgbWVtYmVyLA0KIA0KVGhpcyBlbWFpbCBpcyB0byBjb25m aXJtIHRoYXQgeW91IGhhdmUgdG8gdXBkYXRlIHlvdXIgYWNjb3VudCBvbiB3 d3cud2VzdGVybnVuaW9uLmNvbS4NCg0KVGhhbmsgeW91IGZvciB1c2luZyBX ZXN0ZXJuIFVuaW9uIQ0KIA0KRE8gTk9UIFJFUExZIFRPIFRISVMgRU1BSUwu IElGIFlPVSBIQVZFIFFVRVNUSU9OUyBQTEVBU0UgQ09OVEFDVCBVUy4g ------=_NextPart_000_00BC_01C2A9A6.4A1C9864--   Nội dung chữ đầy đủ là vầy
Dear Western Union member, This email is to confirm that your Western Union account needs to be updated. Our system has encountered some problems.Because of this, we will take the necessary measures Please click to login and start the system-update process. Thank you, Western Union. 2001-2011 Western Union Holdings Inc. All Rights Reserved  
Nội dung cái Click to Login là vầy http://a-158.cyut.edu.tw/bb.htm http://www.robtex.com/dns/a-158.cyut.edu.tw.html#result Nhin rất hoành tráng. Nhảy vào phishtank(dịch vụ free của Open DNS để kiểm tra lừa đảo) để kiểm tra thì có thấy 1 cái link http://a-158.cyut.edu.tw/hh.htm Nhảy lên google search danh sách độc lập liệt kê các nguồn phish hay spamming URI thì thấy http://support.clean-mx.de/clean-mx/portals.php?virusname=&sort=firstseen%20DESC có liệt kê cái http://a-158.cyut.edu.tw ở vị trí số 69 http://www.phishtank.com/target_search.php?target_id=53&valid=All&active=All&Search=Search cũng có người kiểm tra. Quan trọng là cái email lừa đó lọt vào được inbox của live mail cũng tài. ]]>
/hvaonline/posts/list/39325.html#241856 /hvaonline/posts/list/39325.html#241856 GMT
Tiếp tục chủ đề mail header gần đây | Đọc để biết thêm về spam /hvaonline/posts/list/39325.html#242367 /hvaonline/posts/list/39325.html#242367 GMT