<![CDATA[Latest posts for the topic "lỗi "A disk read error occured" "]]> /hvaonline/posts/list/26.html JForum - http://www.jforum.net lỗi "A disk read error occured" /hvaonline/posts/list/38703.html#237121 /hvaonline/posts/list/38703.html#237121 GMT lỗi "A disk read error occured" Lỗi này mình cũng từng bị dính rồi, theo mình biết chỉ có thể là một trong các nguyên nhân sau: 1. Do đĩa cứng quá cũ, ổ cứng mình mua từ năm 2002 đến giờ vẫn chạy nhưng thỉnh thoảng vẫn bị lỗi này chạy đĩa hiren boot kiểm tra thì không thấy lỗi có các cung từ xấu mặc dù là đĩa cũ lắm rồi. Ở đây do các đĩa khi quay va vào cái gạt từ mà ở điểm tiếp xúc của nó là mắt từ gây xước các cung từ mà nó tiếp xúc, dần dần gây ra lỗi này. 2. Nếu đĩa mới thì có thể do virus gây lỗi ổ cứng và tạo ra một thông điệp giả như trên thử các biện pháp quét với virus boot xem sao 3. Còn đây là cách làm của mình (tuy hơi vũ phu một chút): Cầm ổ cứng đang quay lắc qua lắc lại nhiều lần và khởi động lại thử xem sao. Ổ cứng mình 20 GB trước đây rất hay bị lỗi này mình làm như vậy và máy lại chạy ngon. Và giờ là một lỗi khác cũng là lỗi ổ cứng và chỉ cần bấm ctrl+alt+del là xong 4. Mình sẽ nghiên cứu tiếp và phản hồi nhanh cho bạn nhưng theo mình thì bạn nên rút cái ổ cứng đó ra và mang tặng cho mấy bà đồng nát thì hơn làm con khác đi giá ổ cứng bây giờ rẻ như bèo thôi (Mình vừa mua con 80 gb có hơn 300k) ]]> /hvaonline/posts/list/38703.html#237183 /hvaonline/posts/list/38703.html#237183 GMT lỗi &quot;A disk read error occured&quot; Vũ phu thật. Nhưng cách tốt nhất vẫn là Đi check ngoài tiệm mới biết được nguyên nhân rõ ràng chính xác (vì liên quan tới phần cứng). ]]> /hvaonline/posts/list/38703.html#237184 /hvaonline/posts/list/38703.html#237184 GMT lỗi &quot;A disk read error occured&quot; /hvaonline/posts/list/38703.html#237205 /hvaonline/posts/list/38703.html#237205 GMT lỗi "A disk read error occured" /hvaonline/posts/list/38703.html#237234 /hvaonline/posts/list/38703.html#237234 GMT