<![CDATA[Latest posts for the topic "Nên thêm 1 chủ đề về Server vào diễn đàn."]]> /hvaonline/posts/list/5.html JForum - http://www.jforum.net Nên thêm 1 chủ đề về Server vào diễn đàn. /hvaonline/posts/list/37597.html#231390 /hvaonline/posts/list/37597.html#231390 GMT Nên thêm 1 chủ đề về Server vào diễn đàn. /hvaonline/posts/list/37597.html#231394 /hvaonline/posts/list/37597.html#231394 GMT Nên thêm 1 chủ đề về Server vào diễn đàn.

quanta wrote:
Về phần cứng, bạn gửi vào "Thảo luận các loại thiết bị máy tính". Về phần mềm, liên quan đến OS nào bạn gửi vào box đó. 
Mình thấy bác fastest nói đúng, nên thêm một mục riềng chỉ nói về các loại server để anh em nghiên cứu thêm và học hỏi cho tiện hơn]]>
/hvaonline/posts/list/37597.html#231405 /hvaonline/posts/list/37597.html#231405 GMT