<![CDATA[Latest posts for the topic "Không thể chặn truy cập facebook"]]> /hvaonline/posts/list/31.html JForum - http://www.jforum.net Không thể chặn truy cập facebook /hvaonline/posts/list/34993.html#214924 /hvaonline/posts/list/34993.html#214924 GMT Không thể chặn truy cập facebook

vikjava wrote:
có thể họ dùng các web proxy #:S ). Và làm thề nào để ngăn chặn tận gốc luôn(chẳng lẽ monitor các proxy họ kết nối rồi deny luôn #:S ). Thân 
Đúng rồi đó ! Hay là chặn tất cả URL có chứa chữ facebook ?]]>
/hvaonline/posts/list/34993.html#214930 /hvaonline/posts/list/34993.html#214930 GMT
Không thể chặn truy cập facebook /hvaonline/posts/list/34993.html#214986 /hvaonline/posts/list/34993.html#214986 GMT Không thể chặn truy cập facebook

vikjava wrote:
Hi anh em! Mình đã deny truy xuất đến facebook với các network sau : - 66.220.144.0 with netmask 255.255.240.0 - 69.63.176.0 with netmask 255.255.240.0 - 204.74.64.0 with netmask 255.255.192.0 Tuy nhiên không hiểu sao, bằng cách nào một số user vẫn truy cập vào được( có thể họ dùng các web proxy #:S ). Và làm thề nào để ngăn chặn tận gốc luôn(chẳng lẽ monitor các proxy họ kết nối rồi deny luôn #:S ). Thân 
vikjava chắc làm ở VNN gì gì đó phải không!? đang bị "giang hồ" bêu rếu cái vụ facebook dữ lém!!!]]>
/hvaonline/posts/list/34993.html#214997 /hvaonline/posts/list/34993.html#214997 GMT
Không thể chặn truy cập facebook /hvaonline/posts/list/34993.html#215014 /hvaonline/posts/list/34993.html#215014 GMT Không thể chặn truy cập facebook /hvaonline/posts/list/34993.html#215079 /hvaonline/posts/list/34993.html#215079 GMT Không thể chặn truy cập facebook /hvaonline/posts/list/34993.html#215776 /hvaonline/posts/list/34993.html#215776 GMT Không thể chặn truy cập facebook /hvaonline/posts/list/34993.html#215778 /hvaonline/posts/list/34993.html#215778 GMT Không thể chặn truy cập facebook

gamma95 wrote:
nó tunnel qua ssh thì chặn thế nào được ? :D 
công ty anh chỉ cho phép đi ra ngoài theo port 80/8080 và phải là protocol http :D. Cho nên tunnel theo proto ssh ở đây là bị chém liền ;-|.]]>
/hvaonline/posts/list/34993.html#215781 /hvaonline/posts/list/34993.html#215781 GMT
Không thể chặn truy cập facebook http://www.taichinhdientu.vn/Home/5-trang-web-proxy-hang-dau-de-giau-thong-tin-truy-cap/20103/81555.dfis ra đươc 5 trang proxy có lẽ end user việt nam hay dùng. - Sau đó em filter dựa trên đích là những thằng proxy này cộng với dãy ip của thằng facebook. Theo dõi thì thấy khi end user sử dụng các proxy thì mặc dù vẫn truy cập vào facebook được, tuy nhiên có 1 gói tin truy cập đến facebook bị drop. - Trước đó em đã định nghĩa 1 rule drop tất cả truy xuất đến facebook như trên]]> /hvaonline/posts/list/34993.html#215791 /hvaonline/posts/list/34993.html#215791 GMT Không thể chặn truy cập facebook

gamma95 wrote:
nó tunnel qua ssh thì chặn thế nào được ? :D 
Google từ khoá Free VPN cũng ra khá nhiều kết quả -:-)]]>
/hvaonline/posts/list/34993.html#215804 /hvaonline/posts/list/34993.html#215804 GMT
Không thể chặn truy cập facebook /hvaonline/posts/list/34993.html#215818 /hvaonline/posts/list/34993.html#215818 GMT Không thể chặn truy cập facebook /hvaonline/posts/list/34993.html#215862 /hvaonline/posts/list/34993.html#215862 GMT Không thể chặn truy cập facebook /hvaonline/posts/list/34993.html#215886 /hvaonline/posts/list/34993.html#215886 GMT Không thể chặn truy cập facebook /hvaonline/posts/list/34993.html#215969 /hvaonline/posts/list/34993.html#215969 GMT Không thể chặn truy cập facebook

vikjava wrote:
danvn giới thiệu giùm mình vài cái soft với. Có lẽ sẽ đươc dùng vào việc khác, phần facebook theo như anh lq nói mình cũng cảm thấy việc cấm ip là đủ rồi. Lâu lâu tụi bạn gởi link facebook thông báo đi nhậu đi đá banh, mình cũng cần vào để biết thông tin -:-)  
Vikjava dùng thử GFI Webmonitor xem sao.Ngoài việc chặn theo blacklist nó còn tự động phân biệt được các trang web proxy và cho phép ta có nên chặn các dạng web này hay không :).]]>
/hvaonline/posts/list/34993.html#216015 /hvaonline/posts/list/34993.html#216015 GMT
Không thể chặn truy cập facebook /hvaonline/posts/list/34993.html#216123 /hvaonline/posts/list/34993.html#216123 GMT