<![CDATA[Latest posts for the topic "Antivirus nào cho Samba Server ?"]]> /hvaonline/posts/list/28.html JForum - http://www.jforum.net Antivirus nào cho Samba Server ? /hvaonline/posts/list/33306.html#204913 /hvaonline/posts/list/33306.html#204913 GMT Antivirus nào cho Samba Server ? http://www.openantivirus.org/projects.php#samba-vscan chưa?]]> /hvaonline/posts/list/33306.html#204914 /hvaonline/posts/list/33306.html#204914 GMT Antivirus nào cho Samba Server ? /hvaonline/posts/list/33306.html#205116 /hvaonline/posts/list/33306.html#205116 GMT Antivirus nào cho Samba Server ? /hvaonline/posts/list/33306.html#205117 /hvaonline/posts/list/33306.html#205117 GMT Antivirus nào cho Samba Server ?

bolzano_1989 wrote:
Cho hỏi ORA2009 chọn giải pháp thương mại nào vậy, vì sao ORA2009 chọn giải pháp ấy ? 
Mình chọn sử dụng Kaspersky Anti-Virus for Samba Server Code:
http://www.kaspersky.com/anti-virus_samba_server
Lý do : - Là 1 sản phẩm được đánh giá tốt - Chi phí license phù hợp (với ngân sách của cty mình) - Dễ quản trị, consolidate server trên hệ thống, vì hệ thống của mình có rất nhiều server, nếu mỗi server lại dùng 1 giải pháp Antivirus khác nhau thì rất khó quản trị.]]>
/hvaonline/posts/list/33306.html#205123 /hvaonline/posts/list/33306.html#205123 GMT