<![CDATA[Latest posts for the topic "Hỏi: Server chỉ có khe cắm IDE, thị trường chỉ có SATA -- làm sao?"]]> /hvaonline/posts/list/26.html JForum - http://www.jforum.net Hỏi: Server chỉ có khe cắm IDE, thị trường chỉ có SATA -- làm sao? /hvaonline/posts/list/28839.html#177726 /hvaonline/posts/list/28839.html#177726 GMT Re: Hỏi: Sever chỉ có khe cắm IDE, thị trường chỉ có SATA -- làm sao? /hvaonline/posts/list/28839.html#177730 /hvaonline/posts/list/28839.html#177730 GMT Re: Hỏi: Sever chỉ có khe cắm IDE, thị trường chỉ có SATA -- làm sao? /hvaonline/posts/list/28839.html#177731 /hvaonline/posts/list/28839.html#177731 GMT Re: Hỏi: Server chỉ có khe cắm IDE, thị trường chỉ có SATA -- làm sao? /hvaonline/posts/list/28839.html#177879 /hvaonline/posts/list/28839.html#177879 GMT Hỏi: Server chỉ có khe cắm IDE, thị trường chỉ có SATA -- làm sao?

281 wrote:
Cty 281 có 1 file sever của Dell. Bây giờ muốn thay 2 ổ cứng 500Gb. Nhưng server này chỉ có khe cắm IDE, không có khe SATA. Đã đi kiếm một số nơi nhưng ở đâu cũng nói không còn hàng IDE nữa, chỉ còn SATA. 281 tính mua một card PCI to SATA nhưng không biết nó chạy có ổn định không? Anh em nào đã dùng qua rồi thì cho biết ý kiến nhé, hoặc biết chỗ nào bán IDE HDD thì chỉ cho 281 với nhé! Thanks! 
Được, bro chạy ra cửa hàng có bán thiết bị server chuyên dụng mua card chuyển đổi PCI to SATA. So sánh độ ổn định giống như ta gắn modem gắn ngoài với modem trong thì sẽ rõ :P ]]>
/hvaonline/posts/list/28839.html#177882 /hvaonline/posts/list/28839.html#177882 GMT