<![CDATA[Latest posts for the topic "Listening for an NIS domain server .... Failed !!!"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Listening for an NIS domain server .... Failed !!! Listening for an NIS domain server ... [FAILED] Sử dụng cả máy server linux cùng phiên bản (mình chưa biết là lỗi do máy server hay máy con) nhưng ko hiểu tại sao xảy ra lỗi đó. nguyên nhân do mất điện đột ngột khi khởi động lại máy báo lỗi đó. vào desktop các biểu tượng ở thanh menu tự biến mất và treo máy khi đưa chuột tới. Mình sử dụng linux chưa được thành thạo, có gì xin hướng dẫn cụ thể lý do và cách khắc phục sự cố. Mọi người ai gặp trường hợp này xin chỉ dẫn cho . Thanks.]]> /hvaonline/posts/list/27247.html#166396 /hvaonline/posts/list/27247.html#166396 GMT Re: Lỗi NIS Falled Code:
ypbind -d
Xem lỗi ra sao. Thử tắt firewall trên server rồi reboot client xem còn báo lỗi ko? Mình làm thầy bói xem voi, thông tin bạn đưa ra quá ít.]]>
/hvaonline/posts/list/27247.html#166416 /hvaonline/posts/list/27247.html#166416 GMT
Re: Lỗi NIS Falled /hvaonline/posts/list/27247.html#166553 /hvaonline/posts/list/27247.html#166553 GMT Re: Listening for an NIS domain server .... Failed !!! /hvaonline/posts/list/27247.html#166789 /hvaonline/posts/list/27247.html#166789 GMT Re: Listening for an NIS domain server .... Failed !!! Code:
ypbind -d
Nếu lỗi báo về không kết nối được tới server, bạn thử ping server xem được không? Nếu Network Card của server có vấn đề thì..hì hì. Stop iptables hoặc cấu hình rules để clients có thể connect đến NIS server theo port mà bạn chỉ định. Stop ypbind trên server báo lỗi, còn start nó lên thì sao? Có thể một lí do nào đó mà ypbind ko start được khi server reboot, xem log có tìm được gì khả nghi không? -]]>
/hvaonline/posts/list/27247.html#166816 /hvaonline/posts/list/27247.html#166816 GMT
Re: Listening for an NIS domain server .... Failed !!! /hvaonline/posts/list/27247.html#166873 /hvaonline/posts/list/27247.html#166873 GMT Re: Listening for an NIS domain server .... Failed !!!

minhtien001 wrote:
Trên client chạy lệnh ypbind -d Usage: /etc/init.d/ypbind {start |stop |status |restart |condrestart } ...  
ypbind nằm trong /sbin chứ không phải cái ypbind init script nằm trong /etc/init.d: Code:
$ sudo /sbin/ypbind -d
Để chắc ăn thì chạy: Code:
$ which ypbind
]]>
/hvaonline/posts/list/27247.html#166880 /hvaonline/posts/list/27247.html#166880 GMT
Re: Listening for an NIS domain server .... Failed !!! /hvaonline/posts/list/27247.html#166883 /hvaonline/posts/list/27247.html#166883 GMT