<![CDATA[Latest posts for the topic "Cần giúp Xây dựng thư viện số lớn "]]> /hvaonline/posts/list/23.html JForum - http://www.jforum.net Cần giúp Xây dựng thư viện số lớn Mình không hiểu thuật toán .Ai có thể nói cho mình thuật toán được không . hoạc có bài liên quan share cho mình , Mình cảm ơn rất nhiều .
Bài tập : Xây dựng thư viện số lớn với các ptoans : +,-,*,/. trên vc.net Gợi ý: - số lớn hiểu là: ko là số đến bậc tỉ, với nhóm 32 ta có 4 byte để minh họa. Số lớn mà ta làm việc có kích thước lớn hơn rất nhiều. Có dạng +,-,/,* với đa thức. Trường hợp này, các số đưa vào ở dạng xâu. / = mod. Nhân chia thực hiện qua các phép toán cộng trừ đó. - Tách từng ký tự ra và nhân chia với nhau. - - c2. Gộp lại một nhóm: block chẳng hạn 9 số. Sử dụng các phép toán đã có. Thực hiện phép toán với các block. - Hiển thị số lớn. - Dinh nghia tren form chang han. Ta them so moi duoc khong. Nhap so lon vao. Nhap vao bao nhieu co lon? -> So luong chung ta khong biet truoc. Do dai cho so lon(So ky so de bieu dien so) duoc dinh nghia truoc) Vi du 100 ky so. Them phep toan nao vao la van de can quan tam. Co the them vao nhieu thanh phan. Ta lai chua biet phep toan giua cac so.Ta tu sinh ra cai Label moi co phep toan ma ta can quan tam. De don gian chung ta cu lam viec tu tren xuong duoi. Khong quan tam den thu tu theo dung toan hoc. Sau khi chay app ta phai sinh ra duoc cac text box de them so. Textbox chua so lon Menu chon pep toan Để giải quyết conflict namespace ta có subnamespace. Không gian tên: system; consolve - Tạo namespace: Hinh thức thi: Tiểu luận: nộp bài vào buổi cuối . Đề bai: Số lớn; thao tác; giao diện đồ họa; xây dựng namespace; class; module; thành một thư viện  
]]>
/hvaonline/posts/list/20446.html#121489 /hvaonline/posts/list/20446.html#121489 GMT
Re: Cần giúp Xây dựng thư viện số lớn /hvaonline/posts/list/20446.html#121512 /hvaonline/posts/list/20446.html#121512 GMT Re: Cần giúp Xây dựng thư viện số lớn /hvaonline/posts/list/20446.html#121535 /hvaonline/posts/list/20446.html#121535 GMT