<![CDATA[Latest posts for the topic "Các địa chỉ hữu ích để học Linux"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Các địa chỉ hữu ích để học Linux Website bao gồm các lệnh cơ bản trong Linux Địa chỉ: http://www.faculty.ucr.edu/~tgirke/Documents/UNIX/linux_manual.html Ở website này bạn sẽ học được hầu như toàn bộ các lệnh cơ bản trong Linux, chia thành các mục như: + Lệnh cơ bản + Trợ giúp + Tìm kiếm + Quyền và chủ quyền + Lệnh hệ thống + Quản lý tiến trình + Thao tác với Vi + Shell + Shell scripts + Remote copy + Nén và bung nén + Lệnh cài đặt + Lệnh liên quan đến thiết bị + Biến môi trường + ... Website "khổng lồ" về Tutorials và Shell scripts Địa chỉ: http://www.cyberciti.biz/ Website chia thành các mục nhỏ như: + Backup + File system + GNOME + Hardware + Performance + Laptop + Phone + Monitoring ]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#106512 /hvaonline/posts/list/17728.html#106512 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích http://www.linuxhomenetworking.com/ Nội dung website chia thành 3 mục: + The Linux File Server Project: DHCP, Samba, ... + The Linux Web Server Project: iptables, vsftp, dns, apache, ... + Advanced Linux Topics: NFS, LDAP, squid, MySQL, VPN, ...]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#129562 /hvaonline/posts/list/17728.html#129562 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.linsec.ca/Home]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#129563 /hvaonline/posts/list/17728.html#129563 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.linuxworld.com/ http://www.linux-mag.com/]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#130992 /hvaonline/posts/list/17728.html#130992 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.server-world.info/en/ ]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#135406 /hvaonline/posts/list/17728.html#135406 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://fedoraguide.info/index.php?title=Main_Page Bạn vừa cài Fedora xong và chưa biết làm gì với nó. Có lẽ đây là website dành cho bạn. Ở đây, bạn sẽ học được những thao tác cơ bản nhất để làm việc với Fedora: + Sử dụng yum + Thêm các repository + Cài các gói phần mềm cơ bản + Cấu hình một số dịch vụ ở mức cơ bản như: Samba, Apache, proftp, pptp, ...]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#135727 /hvaonline/posts/list/17728.html#135727 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.howtoforge.com -> hướng dẫn cài đặt - cấu hình (có hình minh họa) đến từng chi tiết - đảm bảo xem xong không làm theo được - ko lấy $_$ ví dụ về cài đặt CentOS :) http://www.howtoforge.com/perfect_setup_centos_4.3]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#137146 /hvaonline/posts/list/17728.html#137146 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.chezmoi.dk/secrets.htm  Trong tài liệu này, có một số lệnh rất hữu ích hoặc thuộc loại "bí mật" như: + Trên Terminal, ấn Esc sau đó ấn * để hiển thị tất cả các lệnh trong Linux + Tại sao root cũng không thể xoá một file? + Tại sao không thể unmount được CDROM? + Tính thời gian để chạy một lệnh? + Ghi lại các hành động của bạn trên Terminal vào một text file + Một số alias hữu ích + Đặt password cho một text file với Vim + Làm sao tăng độ phân giải trong chế độ console? + Bỏ đi các dòng giống nhau trong một text file + ... ]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#140844 /hvaonline/posts/list/17728.html#140844 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#142374 /hvaonline/posts/list/17728.html#142374 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.linuxcommand.org/ 1 site tổng quát về các lệnh trong linux cho thấy dùng command trên linux dễ như dùng lệnh trong DOS/ trong cmd của win vậy Cụ thể : * LinuxCommand * Learning the shell * Writing shell scripts * Script library * SuperMan pages * Who, What, Where, Why ]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#148007 /hvaonline/posts/list/17728.html#148007 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.codeproject.com để học lập trình còn với *nix thì đâu là nơi tốt nhất hả các bác?]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#148314 /hvaonline/posts/list/17728.html#148314 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#157043 /hvaonline/posts/list/17728.html#157043 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.linuxdevcenter.com/ http://www.yolinux.com/]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#161390 /hvaonline/posts/list/17728.html#161390 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#161396 /hvaonline/posts/list/17728.html#161396 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.linuxhaxor.net/2007/09/05/68-linux-related-free-e-books/ => 68 ebook Linux miễn phí :D]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#161632 /hvaonline/posts/list/17728.html#161632 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux key: "linux command dictionary" http://www.oreillynet.com/linux/cmd/ 1 site khá nhiều lệnh của linux http://www.tldp.org/LDP/Linux-Dictionary/Linux-Dictionary.pdf 1 từ điển lệnh trong dòng lệnh của linux khá đầy đủ. http://www.scribd.com/doc/3260540/Unix-Command-Dictionary cơ bản về dòng lệnh. http://more-unix-linux.blogspot.com/2007/02/red-hat-linux-complete-command.html - khá nhiều thứ hay. key: "command list in linux" http://www.ss64.com/bash/ - An A-Z Index of the Bash command line for Linux. alias Create an alias apropos Search Help .... Links to other Sites, full list of man pages, books; etc..... http://www.pixelbeat.org/cmdline.html - A linux command line cheat sheet. ... strace -f -e open ls >/dev/null, List system calls made by command. •, ltrace -f -e getenv ls >/dev/null, List library ... * site này có thuyết minh tương đối rõ ràng. http://www.linuxdevcenter.com/linux/cmd/ - This directory of Linux commands is from Linux in a Nutshell, 3rd Edition. Click on any of the 379 commands below to get a description and list of available ...  
key: "command list in Debian" http://www.debianadmin.com/basic-linux-commands-with-man-pages.html - 3 Oct 2006 ... Debian/Ubuntu Linux System Administration Tutorials,Howtos,Tips .... This is a way to list the contents of short files to the screen. ... http://www.youritronics.com/a-list-of-debian-linux-basic-commands-to-help-you-get-started/ - 23 Sep 2007 ... A list of common commands is very useful when new to Debian, to teach you how to handle/manage files and systems.I extracted from Debian's ... http://www.go2linux.org/taxonomy/term/36 contain dictionary word lists. To add language dictionaries, please ..... Which Distro to choose? - Comparison -(Not a Debian vs Ubuntu vs Fedora vs Centos) ...  
"FreeBSD command dictionary" http://wareseeker.com/free-freebsd-command-reference/ 
- đủ các loại sách về freebsd @K4i: đang quảng cáo mà anh chọc em cú ác thật :D]]>
/hvaonline/posts/list/17728.html#166740 /hvaonline/posts/list/17728.html#166740 GMT
Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#166744 /hvaonline/posts/list/17728.html#166744 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.delorie.com/gnu/docs/ Một trang wiki từ LinuxQuestions.org có nội dung tương tự. http://wiki.linuxquestions.org/wiki/Command#Q]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#167035 /hvaonline/posts/list/17728.html#167035 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.howtoforge.com/ http://www.tldp.org/ http://www.linux.org/ http://freshmeat.net/ /moc.tuoba.xunil//:ptth Một số trang thông tin về Linux http://www.linux-watch.com/ http://www.linuxdevices.com/ http://linux.slashdot.org/ http://linuxformat.co.uk/ http://www.linux-magazine.com/]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#167037 /hvaonline/posts/list/17728.html#167037 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học LinuxTopic này đã rất lâu rồi nhưng mìn http://www.linuxquestions.org/questions/index.php http://www.linuxforums.org/forum/ Một diễn đàn cho những ai đam mê âm nhạc và muốn tìm hiểu việc sử dụng các phần mềm hoà âm, phối khí, vân vân... trên môi trường Linux. http://linuxmusicians.com/]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#167076 /hvaonline/posts/list/17728.html#167076 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.ibm.com/developerworks/linux/lpi/]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#178988 /hvaonline/posts/list/17728.html#178988 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#179078 /hvaonline/posts/list/17728.html#179078 GMT Re: Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#180616 /hvaonline/posts/list/17728.html#180616 GMT Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.scribd.com/doc/8708965/How-to-Read-Faster-Linux-Trance]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#185103 /hvaonline/posts/list/17728.html#185103 GMT Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#197550 /hvaonline/posts/list/17728.html#197550 GMT Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#202102 /hvaonline/posts/list/17728.html#202102 GMT Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#209343 /hvaonline/posts/list/17728.html#209343 GMT Các địa chỉ hữu ích để học Linux

XelNaga wrote:
LPI 1-3 Tutorial & Exam prep http://www.ibm.com/developerworks/linux/lpi/ 
Link của XelNaga hay quá nhưng không có acc IBM thì cóng luôn. Ai có không share mình với :(]]>
/hvaonline/posts/list/17728.html#209852 /hvaonline/posts/list/17728.html#209852 GMT
Các địa chỉ hữu ích để học Linux

Ikut3 wrote:

XelNaga wrote:
LPI 1-3 Tutorial & Exam prep http://www.ibm.com/developerworks/linux/lpi/ 
Link của XelNaga hay quá nhưng không có acc IBM thì cóng luôn. Ai có không share mình với :( 
Sao em không đăng ký một cái?]]>
/hvaonline/posts/list/17728.html#209912 /hvaonline/posts/list/17728.html#209912 GMT
Các địa chỉ hữu ích để học Linux http://www.linux-faqs.com/HOWTO/HOWTO-INDEX/howtos.html]]> /hvaonline/posts/list/17728.html#221270 /hvaonline/posts/list/17728.html#221270 GMT Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#226104 /hvaonline/posts/list/17728.html#226104 GMT Các địa chỉ hữu ích để học Linux

vitcon01 wrote:
http://www.server-world.info Trang này chứa các cấu hình về các dịch vụ mạng, hầu như tất cả các dịch vụ mạng cùng với các bài lab nâng cao. 
Sao toàn tiếng nhật không vậy :( ]]>
/hvaonline/posts/list/17728.html#226106 /hvaonline/posts/list/17728.html#226106 GMT
Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#226107 /hvaonline/posts/list/17728.html#226107 GMT Vài ngày học một lệnh (hoặc một tiện ích) trong Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#226947 /hvaonline/posts/list/17728.html#226947 GMT Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#241389 /hvaonline/posts/list/17728.html#241389 GMT Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#256998 /hvaonline/posts/list/17728.html#256998 GMT Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#257995 /hvaonline/posts/list/17728.html#257995 GMT Các địa chỉ hữu ích để học Linux /hvaonline/posts/list/17728.html#259780 /hvaonline/posts/list/17728.html#259780 GMT