<![CDATA[Latest posts for the topic "Thắc mắc về SGID và sudo"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Thắc mắc về SGID và sudo quanta, tôi tạo một file yourscript.sh có nội dung: Code:
#!/bin/bash
echo "test" >> yourlog.log
File yourscript.sh này có permission là:
-rwxrwxr-x 1 quanta quanta 
+ chmod yourscript.sh và chạy nó lần đầu tiên để tạo file yourlog.log: Code:
$ sudo chmod +x yourscript.sh
$ sh yourscript.sh
Bây giờ tôi đã có file yourlog.log, permission của nó là:
-rw-rw-r-- 1 quanta quanta 
Bạn để ý là những user khác không cùng nhóm với quanta sẽ không có quyền write trên file này + Tiếp theo, tôi thử SGID cho yourscript.sh: Code:
$ sudo chmod g+s yourscript.sh
Rồi login sang một user khác không cùng nhóm với quanta và chạy xem sao. Về lý thuyết thì tôi đã echo được "test" thêm vào yourlog.log nhưng test thử thì bị Permission denied. Vấn đề này có phải do bash shell drop permission không hay còn liên quan gì đến EUID, mong mọi người giải thích giúp 2. Mọi người đều biết: sudo cho phép một người dùng bình thường có thể thực thi một lệnh với đặc quyền superuser hoặc root. Trong /etc/sudoers tôi thêm:
quanta ALL=(ALL) ALL 
Login với root, tôi tạo một file test.log với permission như sau:
-rw-rw-r-- 1 root root 
Sau đó login sang user quanta (không thuộc root group), và thử: Code:
$ sudo echo "sudo troubleshoot" >> test.log
thì gặp:
bash: test.log: Permission denied 
Nhờ mọi người giải thích và thảo luận thêm về trường hợp này]]>
/hvaonline/posts/list/17488.html#104923 /hvaonline/posts/list/17488.html#104923 GMT
Re: Thắc mắc về SGID và sudo login sang một user khác và user này thuộc nhóm nào? Nhóm ấy có quyền gì đến log file kia? 2) Không hiểu ý em.]]> /hvaonline/posts/list/17488.html#104932 /hvaonline/posts/list/17488.html#104932 GMT Re: Thắc mắc về SGID và sudo

conmale wrote:
1) Vấn đề ở chỗ login sang một user khác và user này thuộc nhóm nào?  
OK, em đã sửa lại thành "và login sang một user khác không cùng nhóm với quanta"

conmale wrote:
Nhóm ấy có quyền gì đến log file kia? 
Cái này đã trả lời rồi anh:

quanta wrote:
... Bây giờ tôi đã có file yourlog.log, permission của nó là:
-rw-rw-r-- 1 quanta quanta  
Bạn để ý là những user khác không cùng nhóm với quanta sẽ không có quyền write trên file này  
2) Không hiểu ý em.  Ý em hỏi: 1. sudo có change EUID của người đang chạy nó không? 2. Tại sao trong trường hợp này: đã dùng sudo rồi mà vẫn không đủ permission để wwwect một đoạn text vào test.log?]]>
/hvaonline/posts/list/17488.html#104955 /hvaonline/posts/list/17488.html#104955 GMT
Re: Thắc mắc về SGID và sudo /hvaonline/posts/list/17488.html#104977 /hvaonline/posts/list/17488.html#104977 GMT Re: Thắc mắc về SGID và sudo http://notfaq.wordpress.com/2007/09/26/unixlinux-wwwect-output-as-sudo/. Dùng: Code:
$sudo bash -c “echo "sudo troubleshoot" >> test.log"
2/Dùng tee. Code:
$echo "sudo troubleshoot" | sudo tee -a  test.log
3/Cách luộm thuộm :D. Thảy tất cả vô 1 cái bash script, cho quyền chạy rồi xài sudo thoải mái :*- . Góp ý chút về cách dùng sudo trong phần 1: Vì yourscript.sh đã có quyền là
-rwxrwxr-x 1 quanta quanta  
Nên user quanta dùng sudo khi chmod là không cần thiết.]]>
/hvaonline/posts/list/17488.html#105527 /hvaonline/posts/list/17488.html#105527 GMT