<![CDATA[Latest posts for the topic "Setup VPN ?"]]> /hvaonline/posts/list/31.html JForum - http://www.jforum.net Setup VPN ? /hvaonline/posts/list/12528.html#73302 /hvaonline/posts/list/12528.html#73302 GMT Setup VPN ?

phuongbich wrote:
Ai có thể hướng dẫn cách cài đặt VPN và nói qua tác dụng của nó được ko, thấy nhiều người nói đến quá mà mù tịt chẳng biết gì . Thanks mọi người ! 
Chủ đề này liên quan gì đến "thâm nhập"? VPN cho hệ điều hành nào? thiết bị nào? nhu cầu nào?]]>
/hvaonline/posts/list/12528.html#73304 /hvaonline/posts/list/12528.html#73304 GMT
Setup VPN ? /hvaonline/posts/list/12528.html#73325 /hvaonline/posts/list/12528.html#73325 GMT Setup VPN ? /hvaonline/posts/list/12528.html#73456 /hvaonline/posts/list/12528.html#73456 GMT Setup VPN ? /hvaonline/posts/list/12528.html#73469 /hvaonline/posts/list/12528.html#73469 GMT Setup VPN ? /hvaonline/posts/list/12528.html#74339 /hvaonline/posts/list/12528.html#74339 GMT Re: Setup VPN ? /hvaonline/posts/list/12528.html#74406 /hvaonline/posts/list/12528.html#74406 GMT Setup VPN ?

phuongbich wrote:
Ai có thể hướng dẫn cách cài đặt VPN và nói qua tác dụng của nó được ko, thấy nhiều người nói đến quá mà mù tịt chẳng biết gì . Thanks mọi người ! 
bạn vô trang quangtrimang, có hướng dẫn rất rỏ . tuy nhiên nếu muôn cài trên WinXP thì có ai chỉ giùm mình với . Thankx]]>
/hvaonline/posts/list/12528.html#74858 /hvaonline/posts/list/12528.html#74858 GMT
Re: Setup VPN ? Code:
http://compnetworking.about.com/od/vpn/ht/newvpnwindowsxp.htm
hay Code:
http://www.onecomputerguy.com/networking/xp_vpn_server.htm
hay Code:
http://wireless.gumph.org/content/6/4/011-howto-xp-pptp-vpn-user.html
]]>
/hvaonline/posts/list/12528.html#75675 /hvaonline/posts/list/12528.html#75675 GMT