<![CDATA[Latest posts for the topic "Tìm phần mềm tự hủy file sau khi duyệt"]]> /hvaonline/posts/list/23.html JForum - http://www.jforum.net Tìm phần mềm tự hủy file sau khi duyệt /hvaonline/posts/list/10968.html#63110 /hvaonline/posts/list/10968.html#63110 GMT Tìm phần mềm tự hủy file sau khi duyệt

ngthu wrote:
vì tính riêng tư,nên khi đính kèm email, tôi muốn có cách nào để người nhận sau khi duyệt 1 lần, hoặc sau khi duyệt 1 thời gian ( ví dụ 12h) file đã tải đến máy đích đó sẽ tự "rỗng" hoăc sẽ chứa 1 nội dung bất kỳ khác. Ban nao biết cố vấn giùm, xin cảm ơn. 
Impossible, ngoại trừ file đính kèm đó là một chương trình có khả năng tự động làm việc đó. Tuy nhiên, nó dễ bị detect như một virus.]]>
/hvaonline/posts/list/10968.html#63111 /hvaonline/posts/list/10968.html#63111 GMT
Tìm phần mềm tự hủy file sau khi duyệt /hvaonline/posts/list/10968.html#63177 /hvaonline/posts/list/10968.html#63177 GMT Re: Tìm phần mềm tự hủy file sau khi duyệt /hvaonline/posts/list/10968.html#63180 /hvaonline/posts/list/10968.html#63180 GMT Tìm phần mềm tự hủy file sau khi duyệt /hvaonline/posts/list/10968.html#63221 /hvaonline/posts/list/10968.html#63221 GMT Tìm phần mềm tự hủy file sau khi duyệt /hvaonline/posts/list/10968.html#63256 /hvaonline/posts/list/10968.html#63256 GMT Tìm phần mềm tự hủy file sau khi duyệt /hvaonline/posts/list/10968.html#199557 /hvaonline/posts/list/10968.html#199557 GMT Tìm phần mềm tự hủy file sau khi duyệt /hvaonline/posts/list/10968.html#205336 /hvaonline/posts/list/10968.html#205336 GMT Tìm phần mềm tự hủy file sau khi duyệt

ngthu wrote:
vì tính riêng tư,nên khi đính kèm email, tôi muốn có cách nào để người nhận sau khi duyệt 1 lần, hoặc sau khi duyệt 1 thời gian ( ví dụ 12h) file đã tải đến máy đích đó sẽ tự "rỗng" hoăc sẽ chứa 1 nội dung bất kỳ khác. Ban nao biết cố vấn giùm, xin cảm ơn. 
Microsoft RMS (Right Management Service) có thể đáp ứng được yêu cầu này. Có thể thiết lập sau 1 khoảng thời gian nào đó thì file (.DOC, .DOCX) sẽ hết hạn, ko thể đọc hay print được nữa. ]]>
/hvaonline/posts/list/10968.html#205354 /hvaonline/posts/list/10968.html#205354 GMT