<![CDATA[Latest posts for the topic "Mỗi tháng một công cụ"]]> /hvaonline/posts/list/31.html JForum - http://www.jforum.net Mỗi tháng một công cụ /hvaonline/posts/list/10498.html#60289 /hvaonline/posts/list/10498.html#60289 GMT Mỗi tháng một công cụ http://oss.oetiker.ch/mrtg/index.en.html Hệ điều hành: Unix/Linux - Windows - Netware Download: http://oss.oetiker.ch/mrtg/pub/?M=D Hướng dẫn: http://oss.oetiker.ch/mrtg/doc/index.en.html Demo: http://www.stat.ee.ethz.ch/mrtg/ Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#60292 /hvaonline/posts/list/10498.html#60292 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://htop.sourceforge.net/index.php?page=main Hệ điều hành: Linux Download: http://htop.sourceforge.net/index.php?page=downloads Hướng dẫn: http://www.debianadmin.com/tag/htop-man-page/ Demo: http://htop.sourceforge.net/index.php?page=screenshots Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#60338 /hvaonline/posts/list/10498.html#60338 GMT
Re: Mỗi tháng một công cụ Tên: OSSEC Trang chủ: http://www.ossec.net/ Giới thiệu: OSSEC is an Open Source Host-based Intrusion Detection System. It performs log analysis, integrity checking, Windows registry monitoring, rootkit detection, real-time alerting and active response. Hệ điều hành: Linux, OpenBSD, FreeBSD, MacOS, Solaris and Windows. Download: http://www.ossec.net/en/downloads.html Hướng dẫn: http://www.ossec.net/en/manual.html]]> /hvaonline/posts/list/10498.html#60653 /hvaonline/posts/list/10498.html#60653 GMT Mỗi tháng một công cụ http://awstats.sourceforge.net Giới thiệu: AWStats is a free powerful and featureful tool that generates advanced web, streaming, ftp or mail server statistics, graphically. This log analyzer works as a CGI or from command line and shows you all possible information your log contains, in few graphical web pages. It uses a partial information file to be able to process large log files, often and quickly. It can analyze log files from all major server tools like Apache log files (NCSA combined/XLF/ELF log format or common/CLF log format), WebStar, IIS (W3C log format) and a lot of other web, proxy, wap, streaming servers, mail servers and some ftp servers. Hệ điều hành: *nix, Windows, Other. Demo: http://ns3744.ovh.net/awstats/awstats.pl?config=destailleur.fr]]> /hvaonline/posts/list/10498.html#61395 /hvaonline/posts/list/10498.html#61395 GMT Mỗi tháng một công cụ syslog compatability. The entries in the Event log are sent to the Syslogserver. Application logging is also supported. Website: http://www.syslogserver.com/syslogagent.html Hệ điều hành: Windows Download: http://www.syslogserver.com/download.html Hướng dẫn: http://www.syslogserver.com/syslogagent.chm.zip Demo: N/A Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#61765 /hvaonline/posts/list/10498.html#61765 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://www.nagios.org/ Hệ điều hành: Unix/Linux Download: http://www.nagios.org/download/ Hướng dẫn: http://www.nagios.org/docs/ Demo: N/A Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#63070 /hvaonline/posts/list/10498.html#63070 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://www.splunk.com/ Hệ điều hành: Unix/Linux Download: http://www.splunk.com/index.php/predownload?d=progeneric Hướng dẫn: http://www.splunk.com/doc/latest Demo: http://www.splunk.com/product/205 Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#63635 /hvaonline/posts/list/10498.html#63635 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://www.imspector.org Hệ điều hành: Unix/Linux Download: http://www.imspector.org/downloads/ Hướng dẫn: http://www.imspector.org/#7 Demo: N/A Screenshot: N/A]]> /hvaonline/posts/list/10498.html#64875 /hvaonline/posts/list/10498.html#64875 GMT Mỗi tháng một công cụ http://www.ntop.org Hệ điều hành: Unix/Linux - Windows Download: http://www.ntop.org/download.html Hướng dẫn: http://www.ntop.org/documentation.html Demo: N/A Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#65913 /hvaonline/posts/list/10498.html#65913 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://www.initzero.it/portal/en/products/opensource/synbak/overview Hệ điều hành: Unix/Linux Download: http://www.initzero.it/portal/en/products/opensource/synbak/download Hướng dẫn: Download Synbak and look inside the archive for further information. Demo: N/A Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#68482 /hvaonline/posts/list/10498.html#68482 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://www.bandwidthmonitorpro.com/index.htm Mô tả: -Bandwidth Monitor Pro là một chương trình tiện ích cho phép hiển thị và theo dõi băng thông mà Network Adapter của máy tính sử dụng khi kết nối mạng. Nó hỗ trợ mọi loại Network Adaptor và ghi lại chi tiết việc truyền dữ liệu dưới dạng log file. -Ngoài ra chương trình còn có chức năng thông báo cho phép người dùng thiết lập các qui tắc để thực hiện các thao tác như gửi mail, chơi nhạc, chạy file, ngắt chương trình... -Bandwidth Monitor Pro chạy thường trú và ghi lại toàn bộ thông tin về lưu lượng dữ liệu vào/ra. www.ptic.com.vn) Link Download: http://www.ptic.com.vn/bandwidthpro/BMonitorPro.exe Giao diện :


]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#70207 /hvaonline/posts/list/10498.html#70207 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://www.jffnms.org Hệ điều hành: Unix/Linux - Windows Download: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=46041 Hướng dẫn: http://www.jffnms.org/docs/jffnms.html Demo: http://jffnms.enc.com.au/ Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#71926 /hvaonline/posts/list/10498.html#71926 GMT
Mỗi tháng một công cụ Code:
http://www.paessler.com/prtg
Hệ điều hành: Windows Free Download: http://www.paessler.com/prtg/download Khoai bỏ thêm tag code để khỏi làm vỡ trang hiển thị Conmale chỉnh lại link để homepage của prtg, bỏ cái phần GoogleAdsense ra. Nhân tiện nhắc luôn: những ai lợi dụng chèn link googleadsense vào bất cứ nơi đâu trên diễn đàn thì bài đó sẽ bị xóa. Tái phạm, account bị khóa vĩnh viễn.]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#73717 /hvaonline/posts/list/10498.html#73717 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://www.kismetwireless.net/ Hệ điều hành: Unix/Linux - Windows Download: http://www.kismetwireless.net/download.shtml Hướng dẫn: http://www.kismetwireless.net/documentation.shtml Demo: N/A Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#74211 /hvaonline/posts/list/10498.html#74211 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://sguil.sourceforge.net/ Hệ điều hành: Unix/Linux - Windows Download: http://sguil.sourceforge.net/downloads.html Hướng dẫn: http://sguil.sourceforge.net/docs.html Demo: http://sguil.sf.net/flashdemo.html Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#77336 /hvaonline/posts/list/10498.html#77336 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://www.solarwinds.com/ Xem thông tin chi tiết: http://softarchive.net/system_tools/solarwinds_engineers_toolset_v:16602.html Download http://rapidshare.com/files/38362291/www.softarchive.netSolarWinds.Engineers.Toolset.v9.0-HAZE.part1.rar http://rapidshare.com/files/38369011/www.softarchive.netSolarWinds.Engineers.Toolset.v9.0-HAZE.part2.rar Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#79647 /hvaonline/posts/list/10498.html#79647 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://ganglia.sourceforge.net/ Hệ điều hành: Unix/Linux Download: http://www.ganglia.info/?page_id=55 Hướng dẫn: http://www.ganglia.info/docs/ Demo: http://www.ganglia.info/?page_id=47 Screenshot: NA]]> /hvaonline/posts/list/10498.html#80617 /hvaonline/posts/list/10498.html#80617 GMT Mỗi tháng một công cụ http://www.openqrm.org/ Hệ điều hành: Unix/Linux - Windows Download: http://www.openqrm.org/downloads.html Hướng dẫn: http://www.openqrm.org/documentation-main.html Demo: N/A Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#83523 /hvaonline/posts/list/10498.html#83523 GMT
Re: Mỗi tháng một công cụ http://www.qosient.com/argus/ Hệ điều hành: Unix/Linux Download: http://www.qosient.com/argus/downloads.htm. Hướng dẫn: http://www.qosient.com/argus/how-to.htm. Demo: N/A Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#85986 /hvaonline/posts/list/10498.html#85986 GMT
Re: Mỗi tháng một công cụ http://www.zenoss.com Hệ điều hành: Unix/Linux Download: http://www.zenoss.com/download/form. Hướng dẫn: http://www.zenoss.com/community/docs. Demo: http://www.zenoss.com/forms/demorequest. Screenshot: http://www.zenoss.com/product/screenshots. ]]> /hvaonline/posts/list/10498.html#92913 /hvaonline/posts/list/10498.html#92913 GMT Re: Mỗi tháng một công cụ Backup for workgroups
Mô tả : Backup for workgroups is an easy to use backup software solution for small and medium-sized businesses which allows administrators to backup Exchange Server, Active Directory and MS SQL Servers. Backup one or more Windows computers to a disk-based Data Repository that can store data across multiple hard drives. Backup for workgroups offers an easy to use interface through which backups can be scheduled to automatically run at a preset time and frequency. Quickly perform on-demand backups and view reports and Message Log for detailed information on backup runs. Restoring data from backups is quick, easy and flexible, offering a platform with a choice of four restoration options: Selected Files, Roll Back, Undelete and Disaster Recovery. Easily restore security settings and original folder paths — great for servers. Trang chủ : http://www.backup-for-workgroups.com Bản dùng thử (30 ngày) : http://www.backup-for-workgroups.com/backup-download-form.html ]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#133961 /hvaonline/posts/list/10498.html#133961 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://winmtr.sourceforge.net/ Hệ điều hành: Windows Screenshot:
]]>
/hvaonline/posts/list/10498.html#197227 /hvaonline/posts/list/10498.html#197227 GMT
Mỗi tháng một công cụ http://sourceforge.net/search/?q=iperf Tutorial : http://openmaniak.com/iperf.php ]]> /hvaonline/posts/list/10498.html#227099 /hvaonline/posts/list/10498.html#227099 GMT