<![CDATA[Messages posted by "Doremonfan"]]> /hvaonline/posts/listByUser/277264.html JForum - http://www.jforum.net Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất? /hvaonline/posts/preList/41753/281708.html#281708 /hvaonline/posts/preList/41753/281708.html#281708 GMT Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất? /hvaonline/posts/preList/41753/279558.html#279558 /hvaonline/posts/preList/41753/279558.html#279558 GMT Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất?

eyestv wrote:
Một thắc mắc nữa là, trong giáo trình Mastering the American Accent thấy có ít âm hơn các giáo trình khác. Ví dụ như không thấy âm /^/ (cup). 
Bạn xem lại CD1 track 3 âm số 7 đọc những từ: come, up, jump. Mình nghĩ giáo trình này có đầy đủ các âm trong tiếng Anh Mỹ.]]>
/hvaonline/posts/preList/41753/278590.html#278590 /hvaonline/posts/preList/41753/278590.html#278590 GMT
Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất? /hvaonline/posts/preList/41753/277152.html#277152 /hvaonline/posts/preList/41753/277152.html#277152 GMT Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất? /hvaonline/posts/preList/41753/277120.html#277120 /hvaonline/posts/preList/41753/277120.html#277120 GMT Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất? /hvaonline/posts/preList/41753/277037.html#277037 /hvaonline/posts/preList/41753/277037.html#277037 GMT