<![CDATA[Messages posted by "hacbaoklhh"]]> /hvaonline/posts/listByUser/252716.html JForum - http://www.jforum.net Cần tìm hacker giúp đỡ phá web lừa đảo /hvaonline/posts/preList/45787/281379.html#281379 /hvaonline/posts/preList/45787/281379.html#281379 GMT Lỗi Metaspoit msfconsole hiện thông báo: There are no gemspecs at /opt/metasploit/apps/pro/msf3 Mình đã thử Update vaf Upgrade, thử install lại metaspoit vẫn không được. Khi ls thử theo đường dẫn thấy các file: build_rev.txt Gemfile msfbinscan msfmachscan msfupdate test config Gemfile.lock msfcli msfpayload msfvenom tools CONTRIBUTING.md HACKING msfconsole msfpescan plugins COPYING lib msfd msfrop Rakefile data LICENSE msfelfscan msfrpc README.md db modules msfencode msfrpcd scripts Thực sự là không muốn phải cài lại Kali từ đầu. Ai có giải pháp gì giúp mình với Xin cảm ơn!]]> /hvaonline/posts/preList/45786/281369.html#281369 /hvaonline/posts/preList/45786/281369.html#281369 GMT Hỏi về proxy server /hvaonline/posts/preList/45697/280969.html#280969 /hvaonline/posts/preList/45697/280969.html#280969 GMT Chia sẻ máy in giữa Windows và Linux /hvaonline/posts/preList/45642/280692.html#280692 /hvaonline/posts/preList/45642/280692.html#280692 GMT Tấn công DDOS /hvaonline/posts/preList/45636/280673.html#280673 /hvaonline/posts/preList/45636/280673.html#280673 GMT