<![CDATA[Messages posted by "Real_Time"]]> /hvaonline/posts/listByUser/100153.html JForum - http://www.jforum.net Nhờ HVA giúp đỡ việc này. /hvaonline/posts/preList/36428/280487.html#280487 /hvaonline/posts/preList/36428/280487.html#280487 GMT Cài máy ảo Window 64bit trên VM VirtualBox on Solaris /hvaonline/posts/preList/45604/280470.html#280470 /hvaonline/posts/preList/45604/280470.html#280470 GMT Nhờ HVA giúp đỡ việc này. /hvaonline/posts/preList/36428/280444.html#280444 /hvaonline/posts/preList/36428/280444.html#280444 GMT Làm sao để biết file exe gọi dll gì!

quygia128 wrote:
Thật ra nếu chỉ phân tích sơ bộ bằng các phần mềm có sẵn để biết phần mềm import các hàm từ các DLL nào thì chưa đủ, vì khi thực thi phần mềm có thể load các thư viện (LoadLibrary) cần thiết để thực hiện một số tác vụ nào đó, mà để biết được nó cần load cái gì thì chỉ có Debug mới giải quyết được vấn đề (nếu không hề có thông báo nào). VD: khi muốn thực hiện hàm A file thực thi cần load thư viện B.DLL để thực hiện và có 2 trường hợp xảy ra: 1. Mọi thứ đầy đủ (đúng) chưong trình chạy tiếp. 2. Không có thư viện B.DLL chương trình sẽ - Báo lỗi (trường hợp này sẽ dễ dàng hơn) - Tiếp tục chương trình nhưng không thục hiện tác vụ vừa yêu cầu. - Exit một cách âm thầm Bạn xem mình đang ở trường hợp nào để biết cách giải quyết (nếu chương trình dung lượng nhỏ bạn có thể zip lại và gửi lên thử) 
Mình đã chạy rồi đúng như bạn nói: 1. Chương trình báo lỗi với tên DLL có ví dụ dịch nôm na là: "thư viện 'B.DLL' không thể load". Mình biết ngay nó là thư viện nào và lên mạng search tên nó là mình giải quyết được chương trình của mình viết trên nền visual fox nên nó cũng giống như dạng VB ngày xưa có một số dll của hệ thống nhưng chỉ khi cài phần mềm nó mới load vào. 2. Chương trình không thực hiện tác vụ mà chỉ show ra một báo lỗi chung chung: mình cũng chỉ dịch nôm na giống như window hay báo lỗi: "có một lỗi nào đó xảy ra" sau đó bắt bấm Ok và exit ngay lập tức. (trường hợp này mình đoán cũng giống như trường hợp trên là cũng thiếu DLL thông dung thôi nhưng không biết được tên của nó để đi lấy về). Chương trình của mình khá lớn và lại là phần mềm của cơ quan nhà nước nên cho mình xin lỗi là mình không được phép public ra. Mong các bạn thông cảm. Mình thấy bạn nói debug sẽ tìm được nhưng mình không biết cách debug như thế nào Dùng phần mềm gì? Nhờ các bạn hướng dẫn giùm. Xin cảm ơn.]]>
/hvaonline/posts/preList/45105/278300.html#278300 /hvaonline/posts/preList/45105/278300.html#278300 GMT
Làm sao để biết file exe gọi dll gì! /hvaonline/posts/preList/45105/278254.html#278254 /hvaonline/posts/preList/45105/278254.html#278254 GMT Làm sao để biết file exe gọi dll gì! /hvaonline/posts/preList/45105/278250.html#278250 /hvaonline/posts/preList/45105/278250.html#278250 GMT Làm sao để biết file exe gọi dll gì! /hvaonline/posts/preList/45105/278232.html#278232 /hvaonline/posts/preList/45105/278232.html#278232 GMT Cần giúp đỡ về việc đồng bộ thời gian giữa client và server /hvaonline/posts/preList/44175/272958.html#272958 /hvaonline/posts/preList/44175/272958.html#272958 GMT Trình duyệt Chrome 24, 25 beta bị treo khi chuyển tab. /hvaonline/posts/preList/44166/272940.html#272940 /hvaonline/posts/preList/44166/272940.html#272940 GMT Trình duyệt Chrome 24, 25 beta bị treo khi chuyển tab. /hvaonline/posts/preList/44166/272897.html#272897 /hvaonline/posts/preList/44166/272897.html#272897 GMT Xin trợ giúp về vấn đề server bị DDOS.
Còn đây là log file của Window và IIS server Code:
http://www.mediafire.com/?h31a3n8uzkh97zb,cn8b55bw3b9j7it
Xin cảm ơn. Quyền hạn của mình chỉ là Administrator có quyền cao nhất trên server nhưng chỉ được phép Remote mà thôi. Còn tiếp cận trực tiếp với Server thì mình không thể!]]>
/hvaonline/posts/preList/42471/264249.html#264249 /hvaonline/posts/preList/42471/264249.html#264249 GMT
Xin trợ giúp về vấn đề server bị DOSS. /hvaonline/posts/preList/42471/264214.html#264214 /hvaonline/posts/preList/42471/264214.html#264214 GMT Xin trợ giúp về vấn đề server bị DDOS. /hvaonline/posts/preList/42471/264175.html#264175 /hvaonline/posts/preList/42471/264175.html#264175 GMT Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất? /hvaonline/posts/preList/41753/261716.html#261716 /hvaonline/posts/preList/41753/261716.html#261716 GMT Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất? /hvaonline/posts/preList/41753/261698.html#261698 /hvaonline/posts/preList/41753/261698.html#261698 GMT Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất? /hvaonline/posts/preList/41984/261625.html#261625 /hvaonline/posts/preList/41984/261625.html#261625 GMT Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất? /hvaonline/posts/preList/41984/261605.html#261605 /hvaonline/posts/preList/41984/261605.html#261605 GMT Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất?

tmd wrote:

Real_Time wrote:

tmd wrote:

Real_Time wrote:

tmd wrote:

tmd wrote:
Độc xuyên xuốt cái bài này, Tác giả có thể cho biết đối tượng hướng tới của nó(bài viết) là người có trình độ như thế nào không ? Một câu hỏi thôi. 
 
Ngay từ đầu tác giả cũng đã nói rồi đó thôi. Hướng tới một trình độ đủ để nghe, nói, đọc, viết của một người Anh đúng không? Đối với tôi tôi chỉ đọc và hiểu có vậy thôi còn tmd muốn hiểu thế nào thì tôi cũng xin chịu. 
Đối tượng phổ thông hay đối tượng có trình độ chuyên môn hay nhà văn, học giả, chuyên gia kỹ thuật, biên soạn kịch, đạo diễn, thư ký, giáo sư tiến sỉ, công nhân, chuyên viên kỹ thuật...... Không có đối tượng thì xem như đối tượng đó là con RÔ BỐT. 
khi tmd còn bé bố mẹ tmd có biết tmd lớn lên sẽ làm gì để trở thành cái đống đối tượng ở bên trên mà tmd nêu không? Mà vẫn dạy tmd nói tiếng Việt rất rõ ràng và chính xác. Sau này tmd lớn lên tmd biết học, biết viết chính tmd mới là người hướng tới cái đám đối tượng mà tmd nói tới chứ. Nên tôi thấy nếu tmd hướng ngay vào những đốit tượng đó tôi lại thấy cái phương pháp tiếp cận của tmd mới chính là phương pháp của RÔ BỐT. 
Hai chiến sỉ Vikjava và Real_Time bị mờ mắt nên dùng suy diễn trật khớp Anh/Việt. Viết bài hay kiểu gì cũng có chổ sai. Tranh luận kiểu real_time hay Vikjava thích trù dập cá nhân khác ý kiến thế này khác nào tụi chị thiến ở BKAV. PS: Khi nào hết mờ mắt rồi suy nghĩ tiếp cái topic này đi. Nên suy luận ở chổ , Hướng tới mục tiêu khác hướng tới đối tượng đọc , các quý vị đọc giả.  
Vậy tôi cũng mong được mở mắt để tmd nói xem hướng tới mục tiêu khác là thế nào, hướng tới đối tượng đọc là thế nào để được mở mắt hơn. Vì từ lúc tmd vào thả một câu trong topic này thì tôi cũng chưa đọc được nhiều lý luận xác đáng, cũng như ý kiến hay của tmd cả. Nên bắt tôi suy nghĩ tmd giống mấy anh chị thiến của BKAV cũng là có cơ sở. Tôi là người chịu khó đọc hơn trả lời bài viết nên từ bây giờ tôi sẽ ngồi im chỉ để xem tmd lý luận cũng như đưa ra những bài viết hay có sức thuyết phục. Chứ tôi sẽ không trả lời nữa để tmd khỏi phải bận tâm nữa nhé. Và cố gắng tiếp thu để mở mắt ra Xin cảm ơn.]]>
/hvaonline/posts/preList/41984/261588.html#261588 /hvaonline/posts/preList/41984/261588.html#261588 GMT
Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất?

tmd wrote:

Real_Time wrote:

tmd wrote:

tmd wrote:
Độc xuyên xuốt cái bài này, Tác giả có thể cho biết đối tượng hướng tới của nó(bài viết) là người có trình độ như thế nào không ? Một câu hỏi thôi. 
 
Ngay từ đầu tác giả cũng đã nói rồi đó thôi. Hướng tới một trình độ đủ để nghe, nói, đọc, viết của một người Anh đúng không? Đối với tôi tôi chỉ đọc và hiểu có vậy thôi còn tmd muốn hiểu thế nào thì tôi cũng xin chịu. 
Đối tượng phổ thông hay đối tượng có trình độ chuyên môn hay nhà văn, học giả, chuyên gia kỹ thuật, biên soạn kịch, đạo diễn, thư ký, giáo sư tiến sỉ, công nhân, chuyên viên kỹ thuật...... Không có đối tượng thì xem như đối tượng đó là con RÔ BỐT. 
khi tmd còn bé bố mẹ tmd có biết tmd lớn lên sẽ làm gì để trở thành cái đống đối tượng ở bên trên mà tmd nêu không? Mà vẫn dạy tmd nói tiếng Việt rất rõ ràng và chính xác. Sau này tmd lớn lên tmd biết học, biết viết chính tmd mới là người hướng tới cái đám đối tượng mà tmd nói tới chứ. Nên tôi thấy nếu tmd hướng ngay vào những đốit tượng đó tôi lại thấy cái phương pháp tiếp cận của tmd mới chính là phương pháp của RÔ BỐT.]]>
/hvaonline/posts/preList/41984/261584.html#261584 /hvaonline/posts/preList/41984/261584.html#261584 GMT
Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất?

tmd wrote:

tmd wrote:
Độc xuyên xuốt cái bài này, Tác giả có thể cho biết đối tượng hướng tới của nó(bài viết) là người có trình độ như thế nào không ? Một câu hỏi thôi. 
 
Ngay từ đầu tác giả cũng đã nói rồi đó thôi. Hướng tới một trình độ đủ để nghe, nói, đọc, viết của một người Anh đúng không? Đối với tôi tôi chỉ đọc và hiểu có vậy thôi còn tmd muốn hiểu thế nào thì tôi cũng xin chịu.]]>
/hvaonline/posts/preList/41984/261562.html#261562 /hvaonline/posts/preList/41984/261562.html#261562 GMT
Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất?

tmd wrote:
Thêm 1 câu nữa, con rô bốt trong topic này biết quảng cáo dịch vụ thuơng mại. Con người học không phải con rô bốt. Học tiếng Anh để làm chuyện khác chứ không phải học tiếng Anh để làm rô bốt.-> Học cái kiểu a b c uỷ mị như topic này mô tả thì thoả mái. PS: Góp ý cho quý vị học tiếng Anh kiểu topic này mô tả. Nên học Everyday English cho có căn bản. Học đừng gượng ép theo 1 cái gì đó mơ hồ, mơ mộng, ảo giác lâng lâng.  
tmd có thể dẫn chứng cho mọi người biết và đang theo học là học kiểu ro bốt này là như thế nào không? và chứng minh bằng các lập luận có sức thuyết phục đi. Vì diễn đàn HVA luôn tôn trọng chứng cứ và lập luận với những lý lẽ thuyết phục hơn là một câu phá ngang giống như mấy "sứ giả anh chị thiến" đã từng làm. Nếu tmd có thể dẫn chứng và thuyết phục được tôi xin lắng nghe và làm theo.]]>
/hvaonline/posts/preList/41984/261558.html#261558 /hvaonline/posts/preList/41984/261558.html#261558 GMT
Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất?

dthbkpro wrote:
Doremon có đề cập đến một sức mạnh trong mỗi chúng ta đó là sức mạnh của vô thức, và mình có đang đọc một quyển ebook nó mang tên ĐÁNH THỨC CON NGƯỜI PHI THƯỜNG TRONG BẠN, khi các bạn cảm thấy chán nản thất vọng hay bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy không thành công thì bạn nên đọc nó, còn bạn đang rất miệt mài với công việc học thì nên tiếp tục học vì học là quan trọng nhất kiến thức vào người càng nhiều thì càng giá trị nên thời gian đầu tư cho học tập là được đặt nên hàng đầu. Đây là link down cuốn trên: http://www.mediafire.com/#gytrjc7ssushx Hi vọng cái này không phải là post sai chủ đề nếu có gì mong mọi người bỏ qua ;) ;)  
Kể ra bạn mở chủ đề mới thì cũng tốt hơn. Có điều là link download không download được bạn ạ chắc là có vấn đề rồi. Kiểm tra lại link nhé. Cảm ơn.]]>
/hvaonline/posts/preList/41753/261219.html#261219 /hvaonline/posts/preList/41753/261219.html#261219 GMT
Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất?

dthbkpro wrote:
Doremon đã nói rồi mà, bạn nên đọc kỹ chứ đọc qua loa thế thì làm sao có thể học được, m đoán chắc rằng Doremon cũng đã học qua các cách học mà chúng ta đã học trước khi đến với cách học này, nên những kinh nghiêm Doremon chia sẻ ở đây hoàn toàn là những kinh nghiệm của bản thân sau một thời gian khổ luyện cho nên chúng ta muốn lĩnh hội được nó thì phải đọc thật kỹ

Doremon wrote:
4.Mối quan hệ tương hỗ Nghe, đọc (bằng mắt), nói và viết có mối quan hệ sau, Doremon chỉ nêu lên mối quan hệ dễ thấy 1. Việc nói (to thành tiếng) tốt là kết quả của việc tập nói và nghe nhiều. Cho nên ai đó có hỏi nên học nghe trước hay nói trước, thì câu trả lời: học song song. 2. Việc nghe tốt là kết quả của việc nói tốt và nghe nhiều 3. Việc đọc (bằng mắt) tốt là kết quả của việc nói, nghe, đọc, viết 4. Việc viết tốt là kết quả của việc đọc nhiều  
 
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Mình cũng đã đọc qua đoạn này rồi. Nhưng mình có cái tính hơi kém là không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào nên muốn hỏi lại cho kỹ hơn một lần nữa. Và bắt đầu bằng tài liệu gì.]]>
/hvaonline/posts/preList/41753/261103.html#261103 /hvaonline/posts/preList/41753/261103.html#261103 GMT
Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất? /hvaonline/posts/preList/41753/261073.html#261073 /hvaonline/posts/preList/41753/261073.html#261073 GMT Kết nối qua Wifi WPA và WPA2 Preshare key có đảm bảo an toàn không?

phanledaivuong wrote:

Real_Time wrote:
Có thể ứng dụng trên window được không bạn nhỉ? Và có cách nào phòng tránh không? 
có ứng dụng được trên windows cách phòng tránh thì tuỳ từng người

xnohat wrote:
Biết ngay thể nào cũng có cậu nghịch cái Wireless ở Tetcon 2012 :-) chỉ có điều cậu myquartz chơi kiểu bắt và decrypt trực tiếp gói tin từ chế bộ Monitor Mode ( gần giống Promiscuous Mode nhưng chỉ áp dụng cho môi trường Wireless ) chớ không chơi Man-in-middle Attack như tớ dự kiến. Wireless công cộng thì cái giá phải trả là như thế, khó mà tránh được, nên khi anh em setup cái hệ wireless thì tớ và lão K4i chỉ càm ràm vụ set QoS cho không cậu nào vô đây down torrent được thôi, chớ tránh chi được khi mật khẩu truy cập cũng được cung cấp rộng rãi :D  
Ở tetcon thì không thể chơi Man-in-middle Attack, vì toàn các chuyên gia, ít ra cũng sẽ có vài bác dùng https, kiểu gì cũng lộ ngay. với cả ở tetcon chắc AP cũng hàng xịn nên chắc không thể arp spoofing Giờ đã hiểu ngày xưa tại 2pic bàn về virus của STL máy của mình sau khi capture thì có 1 loạt kết nối tới viettan.org, cứ tưởng mày bị dính "chấu" nên đang DDoS viettan, hoá ra là dùng wireless chùa của thằng hàng xóm + capture ở Promiscuous Mode.  
Không rõ bước thiết lập Code:
iwlist wlan0 scanning
 service NetworkManager stop
 iwconfig wlan0 channel 6
 iwconfig wlan0 mode monitor
 ifconfig wlan0 up

-quét mạng để tìm Channel
-để tắt NM giải phóng wlan cho ta sử dụng capture - chỉ áp dụng với Fedora, Ubuntu thì lệnh tắt service khác
-channel 6 sẽ bị lắng nghe
-chuyển wlan0 sang chế độ lắng nghe thụ động
-bật wlan0 lên để wireshark có thể bắt được
Phần này tương ứng với bên window thì làm như thế nào nhỉ? Có phải dùng ipconfig để config với window không nhỉ? còn network manager service tương ứng với window là như thế nào? xin cảm ơn mọi người!]]>
/hvaonline/posts/preList/41009/252666.html#252666 /hvaonline/posts/preList/41009/252666.html#252666 GMT
Xin video Hội thảo Tết 2012 /hvaonline/posts/preList/40985/252629.html#252629 /hvaonline/posts/preList/40985/252629.html#252629 GMT Kết nối qua Wifi WPA và WPA2 Preshare key có đảm bảo an toàn không? /hvaonline/posts/preList/41009/252627.html#252627 /hvaonline/posts/preList/41009/252627.html#252627 GMT Góp ý về thông báo của HVA /hvaonline/posts/preList/40969/252307.html#252307 /hvaonline/posts/preList/40969/252307.html#252307 GMT Góp ý về thông báo của HVA Code:
Bạn có khả năng đọc nhanh bằng vận tốc anh sáng?
Bạn đã vượt quá giới hạn số lần xem trong một đơn vị thời gian cho phép.
...
Tôi nghĩ chỉ cần câu thông báo Code:
[b]Bạn đã vượt quá giới hạn số lần xem trong một đơn vị thời gian cho phép.[/b]
]]>
/hvaonline/posts/preList/40969/252291.html#252291 /hvaonline/posts/preList/40969/252291.html#252291 GMT
thắc mắc về website dantri.com.vn

tamvunb wrote:
Địa chỉ IP 123.30.53.19 có 2 host dantri.com.vn và security.dantri.com.vn bác vào bằng IP thì server nó biết cho bác đi đường nào bây h.Như nhà có 2 cửa mà bác cứ đứng ở ngoài cổng mà không nói rõ đi cửa nào làm sao người trong nhà biết ma ra của nào đón bác vào. 
Ok tôi đã hiểu. Nhưng còn thông báo khi vào IP đó thì là sao??? cảm ơn mọi người]]>
/hvaonline/posts/preList/40856/251422.html#251422 /hvaonline/posts/preList/40856/251422.html#251422 GMT