<![CDATA[Latest topics for the forum "Thảo luận việc định hướng"]]> /hvaonline/forums/show/21.html JForum - http://www.jforum.net Góc newbie - Dành cho người mới vào nghề /hvaonline/posts/list/45426.html /hvaonline/posts/list/45426.html GMT Thảo luận: kỹ năng xác định sự cố /hvaonline/posts/list/13314.html /hvaonline/posts/list/13314.html GMT Học mạng có cần viết tốt lập trình không? /hvaonline/posts/list/1784.html /hvaonline/posts/list/1784.html GMT Để trở thành hacker /hvaonline/posts/list/35248.html /hvaonline/posts/list/35248.html GMT Làm an toàn thông tin thì học gì? /hvaonline/posts/list/42133.html /hvaonline/posts/list/42133.html GMT nghề security cụ thể là gì ???? /hvaonline/posts/list/11523.html /hvaonline/posts/list/11523.html GMT Kinh nghiệm tìm việc làm ở Silicon Valley /hvaonline/posts/list/40593.html /hvaonline/posts/list/40593.html GMT Cách học như này có nên hay không /hvaonline/posts/list/29794.html /hvaonline/posts/list/29794.html GMT cần những gì để bắt đầu học bảo mật /hvaonline/posts/list/1116.html /hvaonline/posts/list/1116.html GMT Gửi anh conmale và các đàn anh... /hvaonline/posts/list/1369.html /hvaonline/posts/list/1369.html GMT Cách học Tiếng Anh Hiệu quả nhất? /hvaonline/posts/list/41753.html /hvaonline/posts/list/41753.html GMT Bị khoá tài khoản quảng cáo Facebook ads /hvaonline/posts/list/45821.html /hvaonline/posts/list/45821.html GMT Làm thế nào để trờ thành một "Siêu Lập trình viên"? /hvaonline/posts/list/45629.html /hvaonline/posts/list/45629.html GMT Tự học lập trình /hvaonline/posts/list/45332.html /hvaonline/posts/list/45332.html GMT Về con đường học hành /hvaonline/posts/list/45792.html /hvaonline/posts/list/45792.html GMT (newbie) Các bước để trở thành một lập trình viên di động? /hvaonline/posts/list/45666.html /hvaonline/posts/list/45666.html GMT Những cách tạo hứng thú khi luyện thi IELTS /hvaonline/posts/list/45770.html /hvaonline/posts/list/45770.html GMT P/p học tiếng anh thần kì của anh Doremon /hvaonline/posts/list/45754.html /hvaonline/posts/list/45754.html GMT Cách học bảo mật, hack, cho người chưa biết /hvaonline/posts/list/45746.html /hvaonline/posts/list/45746.html GMT Xin các tiền bối cho lời khuyên chuyển ngành hay không /hvaonline/posts/list/45710.html /hvaonline/posts/list/45710.html GMT