banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lỗi Metaspoit  XML
  [Question]   Lỗi Metaspoit 22/08/2014 13:09:07 (+0700) | #1 | 281369
hacbaoklhh
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/11/2011 08:30:27
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
Mình đang xài Kali linux trên máy thật (Asus). Mọi thứ đều bình thường cho đến 1 ngày mình không thể khởi động đuợc metaspoit nữa.
Khi gõ lệnh: msfconsole hiện thông báo: There are no gemspecs at /opt/metasploit/apps/pro/msf3

Mình đã thử Update vaf Upgrade, thử install lại metaspoit vẫn không được. Khi ls thử theo đường dẫn thấy các file:
build_rev.txt Gemfile msfbinscan msfmachscan msfupdate test
config Gemfile.lock msfcli msfpayload msfvenom tools
CONTRIBUTING.md HACKING msfconsole msfpescan plugins
COPYING lib msfd msfrop Rakefile
data LICENSE msfelfscan msfrpc README.md
db modules msfencode msfrpcd scripts

Thực sự là không muốn phải cài lại Kali từ đầu. Ai có giải pháp gì giúp mình với
Xin cảm ơn!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|