banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng xin các sư phụ chỉ giùm  XML
  [Question]   xin các sư phụ chỉ giùm 17/08/2014 15:11:37 (+0700) | #1 | 281330
hunghn69
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/08/2014 07:11:34
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Tình hình là em có mấy cái nick ola. cứ nhiều ken 1 chút là lại bị hack mất. tức không chịu được. no hack rồi nó đổi sdt luôn.
bây giờ em muốn hack lại có cách nào không các bác, những cách gọi tông đài hay gi gi đó em làm hết rồi nhưng không ăn thua.
mong các bác mach nươc hoặc chi jum em phân mềm nao hack được em xin hậu tạ
email của em là haiviethan@gmail.com
thank các sư phụ trước
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|