banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận thâm nhập Tấn công DDOS  XML
  [Discussion]   Tấn công DDOS 17/05/2014 08:54:14 (+0700) | #1 | 280671
[Avatar]
Firewall.killer
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/05/2014 05:49:20
Messages: 1
Location: Vinh city
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Chào mọi người smilie .
Chả là mình mới vào nghề, bắt đầu quá trình học làm hacker. Chính vì vậy mình muốn test thử DDos 1 trang web. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa làm được 1 cách ổn thoả smilie . Các bạn cho mình hỏi, bây giờ muốn DDos 1 trang web thì dùng tool gì hay lệnh gì. Mình làm theo các tool scan IP (Superscan 4) thì nó ko save danh sách IP lại trong file scanlog nên mún dùng tool khác cũng chịu smilie . Dùng kiểu DDOS bằng MS-DOS lệnh ping thì khi read nó lại báo lỗi request timed out smilie . Rất mong các đạik chỉ giáo thêm smilie
Your site has been Hacked !!!
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Tấn công DDOS 17/05/2014 09:41:13 (+0700) | #2 | 280673
hacbaoklhh
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/11/2011 08:30:27
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
HAV là diễn đàn chống Ddos thì cớ thể giúp bạn. Chứ bạn hỏi Tool để hack thì không ai giúp được đâu nhé.
Google thần chưởng thôi
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Tấn công DDOS 17/05/2014 21:28:17 (+0700) | #3 | 280677
degeawapsh
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/03/2012 09:09:27
Messages: 16
Offline
[Profile] [PM]
Bạn nên xem bài viết này: http://hvaonline.net/hvaonline/posts/list/45603.html
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Tấn công DDOS 19/05/2014 16:23:08 (+0700) | #4 | 280689
xwm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/08/2011 21:49:17
Messages: 36
Offline
[Profile] [PM]
Đây là một số công cụ - mì ăn liền cho bạn tìm hiểu cũng như vọc phá (Nên chạy trên máy ảo vì đại đa số dính em bé): http://resources.infosecinstitute.com/dos-attacks-free-dos-attacking-tools/
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|