banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận các loại thiết bị máy tính Màn hình bị sọc đen rồi treo máy !  XML
  [Question]   Màn hình bị sọc đen rồi treo máy ! 14/05/2014 20:23:37 (+0700) | #1 | 280655
StarDust
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/09/2011 08:32:59
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
Mọi người xem giúp thỉnh thoảng máy mình khởi động được tầm 5-10 phút thì bị sọc đen dọc khoảng 5-7 cái gì đó . Cái này mất thì cái kia xuất hiện .Thế là treo máy lun. Đây là lổi màn hình hay tại thùng máy ? Mình xử dụng win 7 .
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Màn hình bị sọc đen rồi treo máy ! 16/05/2014 13:10:17 (+0700) | #2 | 280669
tuandntk5
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/02/2010 07:41:12
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Bạn bị thế này lâu chưa và cường độ thế nào.
Bạn lau chùi lại hai đầu dây cáp cổng cắm của màn hình và case.
Và tốt nhất bạn lên thử với màn hình khác để khẳng định lỗi do case hay màn hình
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|