banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật lỗi Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted  XML
  [Question]   lỗi Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted 02/05/2014 21:42:15 (+0700) | #1 | 280527
StarDust
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/09/2011 08:32:59
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
các bạn giúp mình sửa lổi này với mình làm php tối hôm qua code vẫn chạy bình thường nhưng mà hôm nay vào thì lại bị lỗi này. Cứ mổi lần click submit là nó hiện ra. Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 261904 bytes)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   lỗi Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted 05/05/2014 14:04:42 (+0700) | #2 | 280553
[Avatar]
quangteospk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 04:05:30
Messages: 123
Offline
[Profile] [PM]
Lỗi này bồ search trên stackoverflow hoặc serverfault có rất nhiều kết quả. Nguyên nhân là PHP giới hạn memory, có thể form submit của bồ có quá nhiều Object dẫn đến việc load tốn nhiều memory, bồ chỉ cần tăng giá trị
Code:
memory_limit = 256M

trong php.ini thêm là được, nếu vẫn thiếu thì tăng thêm nữa, tuy nhiên bạn nên xem xét việc tăng quá cao giá trị này, tìm hiểu xem tại sao PHP lại ngốn nhiều RAM đến như vậy.
Jazz
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|