banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Cài máy ảo Window 64bit trên VM VirtualBox on Solaris  XML
  [Question]   Cài máy ảo Window 64bit trên VM VirtualBox on Solaris 27/04/2014 11:53:19 (+0700) | #1 | 280470
Real_Time
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/01/2005 19:51:36
Messages: 42
Offline
[Profile] [PM]
Tôi sử dụng máy thật window 8.1 pro 64bit.
Chạy VMWare 10 Workstation - Cài máy ảo Solaris 11.
Sau đó cài thêm VM Virtual Box để tạo thêm một máy ảo bên trong Solaris.
Tôi muốn tạo một máy ảo window 64bit nhưng không thấy vậy có cách nào để tạo máy ảo Window 64 bit cho solaris không? Xin cảm ơn.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|