banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Disable các chức năng copy,parse,cut...trong win 7  XML
  [Question]   Disable các chức năng copy,parse,cut...trong win 7 17/04/2014 11:15:21 (+0700) | #1 | 280351
tuandntk5
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/02/2010 07:41:12
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Cũng như tiêu đề trên các bro cho hỏi cách disable các chức năng copy,cut parse,run cmd.. trong win7 thì vao mục nào trong win 7 để chỉnh sửa.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Disable các chức năng copy,parse,cut...trong win 7 18/04/2014 08:08:19 (+0700) | #2 | 280363
tuandntk5
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/02/2010 07:41:12
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Ngoài các phân quyền người dung và dung phần mềm Prevent ra không có cách nào tắt các chức năng kia đi được ah
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Disable các chức năng copy,parse,cut...trong win 7 18/04/2014 09:19:12 (+0700) | #3 | 280364
keq9
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2007 22:59:15
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM]
Vấn đề bạn hỏi cũng khá đơn giản, chỉ cần điều chỉnh lại phân quyền thôi. Ví dụ cấm copy/cut hay chạy cmd thì bạn bỏ quyền read và execute của user đấy đi, paste thì bỏ quyền write đi.

__http://www.wikihow.com/Change-File-Permissions-on-Windows-7
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Disable các chức năng copy,parse,cut...trong win 7 18/04/2014 09:35:16 (+0700) | #4 | 280365
tuandntk5
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/02/2010 07:41:12
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
ngoài cách đó ra còn cách nào làm trên được một user mà không cần phân quyền ko
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|