banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Không cài được file đuôi .bin trong server linux  XML
  [Question]   Không cài được file đuôi .bin trong server linux 07/01/2014 17:01:00 (+0700) | #1 | 279420
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Chào các anh em,

[root@nfs ~]# chmod a+x X.bin
[root@nfs ~]# ./X.bin
[root@nfs ~]#

Cho mình hỏi có cách nào xử lý không? Khi mình chạy lệnh trên để cài một ứng dụng. Cũng với gói .bin này khi mình cài trên server khác thì chạy bình thường, nhưng trên server này thì lại không được.

Cảm ơn mọi người.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không cài được file đuôi .bin trong server linux 07/01/2014 19:54:27 (+0700) | #2 | 279421
[Avatar]
chiro8x
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/09/2010 00:38:37
Messages: 661
Location: /home/chiro8x
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Thử ldd ./X.bin xem có thiếu thư viện nào không.
while(1){}
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không cài được file đuôi .bin trong server linux 07/01/2014 20:43:08 (+0700) | #3 | 279424
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
[root@vtc src]# ldd ./X.bin
not a dynamic executable

Nó hiện là "not a dynamic excutable" bạn ạ.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không cài được file đuôi .bin trong server linux 08/01/2014 12:03:02 (+0700) | #4 | 279430
Stanley_00
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/03/2011 06:21:38
Messages: 74
Offline
[Profile] [PM]
Vậy khả năng nhiều nhất là file bin của bạn là file 32 bit, nhưng hệ điều hành lại là 64 bit. Các trường hợp này thì cài thư viện hỗ trợ chạy 32bit trên OS 64 bit mới được. Tên các thư viện cụ thể thì tuỳ hệ điều hành.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|