banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Xin giúp đỡ truy cập database sugarcrm  XML
  [Question]   Xin giúp đỡ truy cập database sugarcrm 18/12/2013 16:28:00 (+0700) | #1 | 279244
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Chào các đại ca,

Có đại ca nào đã cài và dùng sugarcrm cho em hỏi 1 câu: Làm thế nào để truy xuất database của sugarcrm?

Cảm ơn các bác.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ truy cập database sugarcrm 23/12/2013 09:49:37 (+0700) | #2 | 279282
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Mình đã giải quyết được. Cảm ơn mọi người.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|