banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Zimbra - Cài OpenDkim  XML
  [Question]   Zimbra - Cài OpenDkim 08/10/2013 13:04:57 (+0700) | #1 | 278678
traunui
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/02/2012 20:23:08
Messages: 62
Offline
[Profile] [PM]
Hiện em đang sử dụng Zimbra, mail gửi nhận ra yahoo & gmail đều tốt. Nhưng hotmail thì bị block, hôm qua em đã request v/v unblock và MS có trả lời sẽ unblock 24-48h tới. Nên tạm thời ngồi đợi

Từ chiều qua em cũng thử install thêm cái opendkim cho zimbra khi test chỉ thấy phần Header như sau


Received-SPF: pass (google.com: best guess record for domain of train@domain.com designates 210.86.x.x as permitted sender) client-ip=210.86.x.x ;
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=pass (google.com: best guess record for domain of train@domain.com designates 210.86.x.x as permitted sender) smtp.mail=train@domain.com
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by mail.domain.com (Postfix) with ESMTP id 432A61F8039
for <cna717@gmail.com>; Mon, 7 Oct 2013 11:14:33 +0700 (ICT)
DKIM-Filter: OpenDKIM Filter v2.8.4 mail.domain.com 432A61F8039
X-Virus-Scanned: amavisd-new at domain.com
 


Sau 1 hồi vọc vạc thì mất tiêu luôn dòng DKIM-Filter

Hướng dẫn cài thì em làm theo link
http://vavai.net/2010/12/domainkeysdkim-implementation-on-zimbrasles-11-sp1-with-opendkim/

Trong đó cái Selector dùng mặc định là default - vì lúc start opendkim lên nó cứ tự sinh ra default.private & .txt

Khi test vào auth-results@verifier.port25.com thì kết quả là


The Port25 Solutions, Inc. team

==========================================================
Summary of Results
==========================================================
SPF check: pass
DomainKeys check: neutral
DKIM check: neutral
Sender-ID check: pass
SpamAssassin check: ham
 

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Zimbra - Cài OpenDkim 14/10/2013 15:09:36 (+0700) | #2 | 278740
kettv88
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/10/2013 09:21:08
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Hi,

Bạn cài Dkim rồi nhưng mình thấy chưa có phân giải DNS. Bạn cần đăng kí record dkim cho nó nữa.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|