banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích Giáo trình PHP & MySQL của SSDG  XML
  [Document]   Giáo trình PHP & MySQL của SSDG 24/05/2013 15:34:58 (+0700) | #1 | 275959
nhiepnhuphong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/08/2012 03:58:38
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
Phần I: Lý thuyết

Chương 1: Giới thiệu PHP

Chương 2: Thiết lập Webs erver

Chương 3: Vận hành PHP

Chương 4: Những dòng code cơ bản

Chương 5: Các kiểu dữ liệu trong PHP

Chương 6: Kết hợp PHP và HTML

Chương 7: Cấu trúc điều khiển trong PHP

Chương 8: Hằng - Biến và Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Chương 9: Chuyển hướng người dùng - Tận dụng mã nguồn với PHP

Chương 10: Các phép toán thường gặp

Chương 11: Upload File lên Server

Chương 12: Tương tác với Server bằng Form

Chương 13: Một số thao tác với file

Chương 14: Các hàm (Functions) và toán tử trong PHP

Chương 15: Tìm kiếm và thay thế với Regular Expression

Chương 16: Session, Cookie, kết nối cơ sở dữ liệu và các lỗi thường gặp

Chương 17: Tìm hiểu MySQL

Chương 18: Giới thiệu về HTML

Chương 19: CSS - Cascading Style Sheets

Chương 20: Phần mềm hỗ trợ làm Website và Phụ lục

Phần II: Bài tập về PHP: Các bài tập hướng dẫn làm 1 website động từ A-Z

Link: http://www.fshare.vn/file/T17PN6TT3T/

Pass: tgth.vn
[Up] [Print Copy]
  [Document]   Giáo trình PHP & MySQL của SSDG 06/06/2013 05:53:04 (+0700) | #2 | 276374
Super_Virus
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2013 11:14:27
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM] [Email]
Bạn ơi,mật khẩu không đúng làm sao tải??? smilie smilie smilie smilie smilie smilie
[Up] [Print Copy]
  [Document]   Giáo trình PHP & MySQL của SSDG 15/07/2013 08:13:01 (+0700) | #3 | 277439
leantom
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/03/2013 01:35:51
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM] [Email]
link die rùi bạn ơi
[Up] [Print Copy]
  [Document]   Giáo trình PHP & MySQL của SSDG 16/07/2013 08:04:02 (+0700) | #4 | 277466
nhiepnhuphong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/08/2012 03:58:38
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
- Thứ nhất link vẫn còn.

- Thứ hai pass không hề sai, bạn nên gõ trực tiếp vào chứ đừng copy rồi paste.
[Up] [Print Copy]
  [Document]   Giáo trình PHP & MySQL của SSDG 19/07/2013 12:11:54 (+0700) | #5 | 277588
toilangthang0831
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/03/2011 08:52:30
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]
Link và pass vẫn download được bình thường nha. Thanks bác chủ thread
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|