banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... Finfisher  XML
  [News]   Finfisher 18/04/2013 23:05:53 (+0700) | #1 | 275050
trycatch
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/12/2010 20:00:36
Messages: 15
Offline
[Profile] [PM]
Không biết phải gửi bài này vào mục nào cho phù hợp. Bà con đọc thử link này xem finfisher này giống loại gì đã xảy ra ở Việt Nam và được thảo luận tại HVA.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/04/130417_uk_vietnam_spying_technology.shtml
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|