banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix xin VPS miễn phí cho linux ubuntu ?  XML
  [Question]   xin VPS miễn phí cho linux ubuntu ? 13/04/2013 12:06:10 (+0700) | #1 | 274905
s2vandung
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/01/2013 09:53:06
Messages: 18
Offline
[Profile] [PM]
có ai biết lấy ở đâu free không smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   xin VPS miễn phí cho linux ubuntu ? 13/04/2013 20:45:33 (+0700) | #2 | 274913
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
xin VPS miễn phí cho linux ubuntu? 

Để làm gì vậy?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   xin VPS miễn phí cho linux ubuntu ? 14/04/2013 08:29:40 (+0700) | #3 | 274920
s2vandung
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/01/2013 09:53:06
Messages: 18
Offline
[Profile] [PM]
đề tui truy cập một website bị chặn của US mà dùng nhiều cách rồi mà không vào đăng kí được nè https://www.clixsense.com/en/Sign_Up
[Up] [Print Copy]
  [Question]   xin VPS miễn phí cho linux ubuntu ? 14/04/2013 17:31:06 (+0700) | #4 | 274932
anhtai1281992
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/06/2011 02:39:30
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
Cái này phải dùng proxy pass proxytop
may ra mới được
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|