banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Xin giúp đỡ cài đặt driver Intel 82865G Graphic trên Ubuntu 11.04  XML
  [Discussion]   Xin giúp đỡ cài đặt driver Intel 82865G Graphic trên Ubuntu 11.04 03/03/2013 15:54:03 (+0700) | #1 | 273825
[Avatar]
crc32
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/10/2008 21:56:29
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]
Mình vừa mới cài đặt Ubuntu 11.04 code name Natty trên máy bộ IBM nhưng màn hình cứ giựt giựt không thể nào đọc được text trên các cửa sổ.

Giải quyết xong vấn đề trên còn một khó khăn nữa là cài driver cho D-link 3G DVM 152.

Ổ DVD mình không tốt nên không thể boot được Ubuntu 12.

Mong mọi người giúp đỡ.

Chân thành cảm ơn ACE!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|