banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật DNP FireWall  XML
  [Question]   DNP FireWall 10/08/2012 17:54:39 (+0700) | #1 | 268283
yeuvo
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/07/2012 04:21:57
Messages: 11
Offline
[Profile] [PM]
VPS cài Centos 5.6 directadmin php 5.3.1
không hiểu sao VPS của mình cài DNP firewall VBB thì bị lỗi này khi click vào
Code:
4rum/dnp_fw.php?dnp_firewall_wwwect='.%24_SERVER['REQUEST_URI'].'

Bôi đen ở dưới thì thấy có dòng
Code:
'; ############################################# # TEMPLATE FOR DnP FIRE WALL ENDED ABOVE # ############################################# ?>Sorry, Connection from your IP Address is not allowed!

Ai đã tùng gặp trượng hợp này xin chỉ giúp mình.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   DNP FireWall 15/08/2012 15:39:58 (+0700) | #2 | 268445
lequi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/04/2007 18:13:32
Messages: 77
Offline
[Profile] [PM]
Bạn nên đưa lên đây những đoạn code liên quan đến việc setup DNP Firewall thì mọi người dễ giúp bạn hơn đó.

Các thông tin bạn đưa ở trên không giải quyết được gì.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   DNP FireWall 27/08/2012 10:41:25 (+0700) | #3 | 268806
Max87
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/08/2012 20:20:24
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Bạn giống hệt mình,mình cứ tưởng do code
Đây là code mình chèn

URL tự chuyển thành dạng sau.
Code:
http://domain.com/dnp_fw.php?dnp_firewall_wwwect='.%24_SERVER['REQUEST_URI'].'
Code trong Global:
Code:
define('VB_AREA', 'Forum');
if(file_exists('dnp_fw.php')){require_once('dnp_fw.php');}
Code trong dnp_fw_config.php

Code:
$Forum_domain = array(
  'http://domain.com',
  'http://www.domain.com',

);
Code file htaccess
Code:
# Comment the following line (add '#' at the beginning)
# to disable mod_rewrite functions.
# Please note: you still need to disable the hack in
# the vBSEO control panel to stop url rewrites.
RewriteEngine on

# Some servers require the Rewritebase directive to be
# enabled (remove '#' at the beginning to activate)
# Please note: when enabled, you must include the path
# to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
#RewriteBase /

#RewriteCond %{HTTP_HOST} !^\domain\.vn
#RewriteRule (.*) http://www.domain.vn/forums/$1 [L,R=301]


RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]

RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap)
RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
Mong được hỗ trợ
Mình dùng bản DnP Firewall Gateway v1.4

Mình dùng forum VBB
[Up] [Print Copy]
  [Question]   DNP FireWall 27/08/2012 11:08:45 (+0700) | #4 | 268807
Diệp Hoàng Trúc Mai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/05/2012 23:49:12
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM]

Max87 wrote:
Bạn giống hệt mình,mình cứ tưởng do code
Đây là code mình chèn

URL tự chuyển thành dạng sau.
Code:
http://domain.com/dnp_fw.php?dnp_firewall_wwwect='.%24_SERVER['REQUEST_URI'].'
Code trong Global:
Code:
define('VB_AREA', 'Forum');
if(file_exists('dnp_fw.php')){require_once('dnp_fw.php');}
Code trong dnp_fw_config.php

Code:
$Forum_domain = array(
  'http://domain.com',
  'http://www.domain.com',

);
Code file htaccess
Code:
# Comment the following line (add '#' at the beginning)
# to disable mod_rewrite functions.
# Please note: you still need to disable the hack in
# the vBSEO control panel to stop url rewrites.
RewriteEngine on

# Some servers require the Rewritebase directive to be
# enabled (remove '#' at the beginning to activate)
# Please note: when enabled, you must include the path
# to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
#RewriteBase /

#RewriteCond %{HTTP_HOST} !^\domain\.vn
#RewriteRule (.*) http://www.domain.vn/forums/$1 [L,R=301]


RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]

RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap)
RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
Mong được hỗ trợ
Mình dùng bản DnP Firewall Gateway v1.4

Mình dùng forum VBB 


Chỉnh lại cho đúng domain

Code:
$Forum_domain = array(
  'http://domain.com',
  'http://www.domain.com',

);
[Up] [Print Copy]
  [Question]   DNP FireWall 27/08/2012 12:51:18 (+0700) | #5 | 268812
Max87
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/08/2012 20:20:24
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]

Diệp Hoàng Trúc Mai wrote:

Max87 wrote:
Bạn giống hệt mình,mình cứ tưởng do code
Đây là code mình chèn

URL tự chuyển thành dạng sau.
Code:
http://domain.com/dnp_fw.php?dnp_firewall_wwwect='.%24_SERVER['REQUEST_URI'].'
Code trong Global:
Code:
define('VB_AREA', 'Forum');
if(file_exists('dnp_fw.php')){require_once('dnp_fw.php');}
Code trong dnp_fw_config.php

Code:
$Forum_domain = array(
  'http://domain.com',
  'http://www.domain.com',

);
Code file htaccess
Code:
# Comment the following line (add '#' at the beginning)
# to disable mod_rewrite functions.
# Please note: you still need to disable the hack in
# the vBSEO control panel to stop url rewrites.
RewriteEngine on

# Some servers require the Rewritebase directive to be
# enabled (remove '#' at the beginning to activate)
# Please note: when enabled, you must include the path
# to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
#RewriteBase /

#RewriteCond %{HTTP_HOST} !^\domain\.vn
#RewriteRule (.*) http://www.domain.vn/forums/$1 [L,R=301]


RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]

RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap)
RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
Mong được hỗ trợ
Mình dùng bản DnP Firewall Gateway v1.4

Mình dùng forum VBB 


Chỉnh lại cho đúng domain

Code:
$Forum_domain = array(
  'http://domain.com',
  'http://www.domain.com',

);
 


Tất nhiên là mình đã chỉnh rồi
Đây tên miền mình để demo vậy thôi
thế mới nói chứ,nói thiệt là quá lạ,ko hiểu sao luôn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   DNP FireWall 29/08/2012 09:37:18 (+0700) | #6 | 268869
[Avatar]
Bờm™
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/10/2010 19:49:53
Messages: 15
Location: home/tinex
Offline
[Profile] [PM]
Hỏi những người khác xem có bị không
Code:
Sorry, Connection from your IP Address is not allowed!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|