banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin new bugs và exploits HVA News - Trang tin Kenh14.vn bị deface  XML
  [News]   HVA News - Trang tin Kenh14.vn bị deface 22/07/2012 17:14:44 (+0700) | #31 | 267290
[Avatar]
muathulabay
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/06/2011 21:19:21
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
buồn qua đi mất
[Up] [Print Copy]
  [News]   HVA News - Trang tin Kenh14.vn bị deface 22/07/2012 19:32:55 (+0700) | #32 | 267299
[Avatar]
tdtv-bkt432
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/06/2012 02:14:06
Messages: 47
Location: /root/user...../null
Offline
[Profile] [PM]
toàn post tin xàm. cho nó sập đê. mưỡng post toàn tin gì đâu đâu
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|