banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Hỏi về cách không cho log on vô WIN XP  XML
  [Question]   Hỏi về cách không cho log on vô WIN XP 04/07/2012 08:32:53 (+0700) | #1 | 266076
cothienlac176
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/08/2006 16:26:53
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
Chào các bạn,
HIện nay, do một số nhu cầu trong công ty. Nên mình tạo 5 cái user cho máy chủ kế toán. máy chủ kế toán sử dụng winxp nhé( máy chủ hơi cùi smilie ). Mình muốn chỉ cho 5 cái user này chỉ có thể đăng nhập để sử dụng tài nguyên mà mình đã chia sẻ nhưng không cho dùng 5 tài khoản này để log on vào máy chủ. Bác nào biết chỉ mình với. Client và server đều dùng XP. Thanks các bác trước nhé
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về cách không cho log on vô WIN XP 04/07/2012 12:43:07 (+0700) | #2 | 266115
Cuc.Sat
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/08/2011 04:32:50
Messages: 52
Offline
[Profile] [PM]
Bác dùng Group Policy, deny log on locally mấy cái user kia đi.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|