banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Case "Local Area Connection doesn't have a valid IP configuration"  XML
  [Analyzing]   Case "Local Area Connection doesn't have a valid IP configuration" 20/04/2012 11:50:51 (+0700) | #1 | 261757
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Tình cờ gặp phải một tình huống
"Local Area Connection doesn't have a valid IP configuration”
Do một người có iphone4 lở tay cài DNS Responder khi sài Bonjour của Apple
Tiện ích này được cài ở
xyz:\>Program files(x86)\xyzDNSresponder(Program files cho windows XP)
bao gồm 1 file .exe và 1 file .dll (file .dll này có thể được load bởi vài trình diệt virus)

Cái sevices này cache thông tin dns của những điểm truy cập internet người dùng cuối truy cập tới. Ví dụ bạn lướt web,sài chát client, hay một trình diệt nào đó, 1 services nào đó truy cập 1 node trên internet. Services này của Apple sẽ cache ip của điểm truy cập đó lại.
Bạn có thể dùng lệnh arp -a để theo dõi. Có thể bạn vừa bật máy lên, bật kết nối, lướt 1 vài trang web sẽ thấy 1 số IP bind vào MAC address của gateway hệ thống của bạn khi kiểm tra bằng lệnh trên.

Có thể services này không gây hấn gì , tuy nhiên ở một số trường hợp , nó lại gây ra vấn đề.
Ví dụ như
a. cổng mạng có sử dụng một tính năng của cisco là Arp inspection chẳng hạn, tui gặp đúng trường hợp này.
Hay
b. như các tình huống than vãn về "Network unidentified"
b +."Local Area Connection doesn't have a valid IP configuration" ( do việc xáo trộn DNS của AD chẳng hạn) có thể dẫn tới việc rắc rối ở máy trạm không xin được cấu hình IP nội bộ.

Cách giải quyết cũng đơn giản, bạn bỏ services của tiện ích trên, tham khảo link dưới. Và unload .dll của nó ra khỏi các tiến trình dùng(nghiên cứu REGSVR32 /U).
Tham khảo thông tin
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-networking/issues-found-local-area-connection-doesnt-have-a/43ea076e-5210-4194-80d8-cb4681e852a0

http://forum.avira.com/wbb/index.php?page=Thread&postID=704769&highlight=%22Your+DNS+server+Ukraine

Google search "dns responder bonjour"
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Case "Local Area Connection doesn't have a valid IP configuration" 20/04/2012 12:50:20 (+0700) | #2 | 261759
Cuc.Sat
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/08/2011 04:32:50
Messages: 52
Offline
[Profile] [PM]
Em cũng gặp trường hợp với cái Boujour service này trên Win7 32b, máy nhận được IP nhưng không có gateway. Em fix bằng các disable cái service đó đi là xong.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Case "Local Area Connection doesn't have a valid IP configuration" 20/04/2012 14:01:14 (+0700) | #3 | 261761
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Gateway có thể bị mismatch vì thông tin ARP table có vô số IP trỏ vào MAC của thiết bị gateway. Hoặc do quy trình cấp thông tin IP của hệ thống bị nhiễu bởi cái service của Apple.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|