banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Hỏi về chương trình chat (IM) bảo mật nhất  XML
  [Question]   Hỏi về chương trình chat (IM) bảo mật nhất 05/03/2012 08:41:08 (+0700) | #1 | 256894
Lazycatnct
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/06/2008 23:15:04
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Hôm nay sếp em hỏi chương trình chat bảo mật nhất hiện nay là chương trình nào?
Các anh đưa ra cái nào bảo mật nhất dùm em để em nói với sếp. Thank
Tiêu chí: Free, hok dựng server chat riêng nha smilie

Theo ý kiến em thì em chọn Skype hoặc MSN
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về chương trình chat (IM) bảo mật nhất 05/03/2012 10:01:36 (+0700) | #2 | 256908
[Avatar]
sonngh
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/11/2010 01:10:40
Messages: 37
Location: Thiên đường
Offline
[Profile] [PM]
Chào bạn, mình thấy "sếp" bạn hỏi cũng mơ hồ nhỉ ? hỏi phần mềm chat nào bảo mật nhất,nhưng không biết sẽ áp dụng trong LAN hay ngoài internet .nếu internet thì mình chọn Skype (hầu như nhiều doanh nghiệp đều sử dụng nó),còn vệ bảo mật thì không có cái gì là tốt nhất .vấn đề là tìm ra lỗi sớm hay muộn thôi.
Ordeal but No Failure !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về chương trình chat (IM) bảo mật nhất 06/03/2012 10:45:53 (+0700) | #3 | 257011
xtdv
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/07/2008 21:22:31
Messages: 9
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Ngoài ra có thể dùng chương trình chat trong Gmail khi truy cập hộp thư thông qua giao thức HTTPS.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về chương trình chat (IM) bảo mật nhất 06/03/2012 13:14:42 (+0700) | #4 | 257032
[Avatar]
camaptrang
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/11/2004 01:43:32
Messages: 188
Location: US
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
sử dụng skype để chat thì bảo mật hơn ym và msn hay google chat .... nhưng skype lúc trước nó bị cái là 1 account đồng thời có nhiều máy cùng logon bằng 1 account khi đó 2 người nói chuyện người thứ 3 ngồi xem, hiện giờ không biết skype đã fix vấn đề này chưa ...
Mỗi một đồng mua sản phẩm tàu, có thể sẽ trở thành một viên đạn bắn vào đồng bào chiến sĩ Vietnam ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về chương trình chat (IM) bảo mật nhất 06/03/2012 15:30:40 (+0700) | #5 | 257040
Lazycatnct
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/06/2008 23:15:04
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
cảm ơn các bạn rất nhiều!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về chương trình chat (IM) bảo mật nhất 06/03/2012 17:34:00 (+0700) | #6 | 257047
dancerhp
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/09/2009 12:22:00
Messages: 11
Offline
[Profile] [PM]

camaptrang wrote:
sử dụng skype để chat thì bảo mật hơn ym và msn hay google chat .... nhưng skype lúc trước nó bị cái là 1 account đồng thời có nhiều máy cùng logon bằng 1 account khi đó 2 người nói chuyện người thứ 3 ngồi xem, hiện giờ không biết skype đã fix vấn đề này chưa ...
 

Cái này hiện tại vẫn còn, ko biết dụng ý của skype là gì, nhưng nó cũng là một tính năng lý thú: Ví dụ mình dùng skype trên laptop và PC đồng thời luôn chẳng hạn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về chương trình chat (IM) bảo mật nhất 07/03/2012 07:58:07 (+0700) | #7 | 257079
vd_
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/03/2010 03:05:09
Messages: 124
Offline
[Profile] [PM]
OTR plugin
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|