banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Mời Anh chị vào góp ý cho em về lập trình (C#) giữa Client - Server  XML
  [Programming]   Mời Anh chị vào góp ý cho em về lập trình (C#) giữa Client - Server 22/09/2011 15:28:53 (+0700) | #1 | 247589
[Avatar]
rookey
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/06/2010 09:04:24
Messages: 22
Location: hồ chí minh
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Vấn đề: làm việc giữa client và server trong mạng Lan.(viết bằng c#, vs2010,sql 2008)
1. Các máy client sẽ mở tập tin excel từ server tại máy client mà không download tập tin đó về máy(nó làm việc trực tiếp với tập tin trên server).Theo em nó có 2 trường hợp :
(1) server sẽ dùng chức năng share folder có tập tin nên client chỉ việc chọn tập tin và mở, cái này em làm được phần mở trong form giống mở excel ngoài windows nhưng lúc thêm dữ liệu thì nó không cho phép lưu như vậy phải làm thế nào cho nó lưu được.
(2) mở tập tin qua ip thì thì em chưa làm được ,mong anh chị góp ý (code, giải thuật).

2. Khi tập tin được soạn thảo(ở client) mà thay đổi thì nó sẽ thay đổi tức thì tại server(không cấu hình tập tin mà code). Anh chị chỉ giùm em giải thuật nếu có code mẫu thì tốt.

3. ở server sẽ đọc tập tin excel theo cấu trúc , import dữ liệu theo cấu trúc lưu vào sql (cái này thì em làm được).Vấn đề còn lại là làm thế nào để nó tự động import các thay đổi từ tập tin theo một thời gian được định sẵn ,ví dụ sau 10 phút thì nó lại tự động import chỉ các thay đổi. Phần này thì em chưa làm được.Mong sự góp ý chia sẻ của anh chị.

Vấn đề này em chưa đụng lần nào nên đành hởi, có cùi bắp thì anh chị đừng cười mà giúp đỡ.

Thích nghi không có nghĩa là cơ hội,không có nghĩa là chống lại,mà là tìm cách vượt qua nó!
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Mời Anh chị vào góp ý cho em về lập trình (C#) giữa Client - Server 22/09/2011 16:37:01 (+0700) | #2 | 247595
peter_nguyen1405
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/09/2007 10:20:59
Messages: 43
Offline
[Profile] [PM]
Không hiểu ý bạn lắm, nhưng mình làm thế này

Dùng Open File Dialog kết hợp với Text box ( Multiline). Bạn có thể sử dụng cho RichTextBox. Nếu muốn lưu file đang thao tác trên form, bạn có thể dùng Save File Dialog.

Mong là bạn sẽ tìm được lời giải
Tất cả chỉ là phỏng đoán - các bác Đao Hạ lưu tình
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Mời Anh chị vào góp ý cho em về lập trình (C#) giữa Client - Server 22/09/2011 16:57:09 (+0700) | #3 | 247596
[Avatar]
rookey
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/06/2010 09:04:24
Messages: 22
Location: hồ chí minh
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Viết chương trình thực hiện công việc mình mô tả như trên.

File Excel tên là Customer.xls nằm ở D\Test của máy Server
Thích nghi không có nghĩa là cơ hội,không có nghĩa là chống lại,mà là tìm cách vượt qua nó!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|