banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lỗi khi setup mlogc trong mod_security  XML
  [Question]   Lỗi khi setup mlogc trong mod_security 30/03/2011 23:01:03 (+0700) | #1 | 234298
[Avatar]
Michael_Scotfield
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/10/2009 02:23:16
Messages: 43
Location: Fox River Prison
Offline
[Profile] [PM]
Sau khi build mlogc thì restart apache em nhận được 1 lỗi lạ, đã search google và chmod đủ kiểu mà không fix được.
đoạn config trong apache2.conf
Code:
SecAuditEngine RelevantOnly
SecAuditLogType Concurrent
SecAuditLogParts ABIDEFGHZ
SecAuditLogStorageDir /var/log/mlogc/data
SecAuditLog "|/usr/local/bin/mlogc /opt/mlogc.conf"


và sau khi restart apache thì lỗi:
Code:
* Restarting web server apache2                        
 [Wed Mar 30 09:59:25 2011] [1] [15471/0] Unable to open configuration file: /opt/mlogc.conf
 [Wed Mar 30 09:59:26 2011] [1] [15480/0] Unable to open configuration file: /opt/mlogc.conf

Breaking!!!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi setup mlogc trong mod_security 31/03/2011 07:52:49 (+0700) | #2 | 234309
[Avatar]
Michael_Scotfield
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/10/2009 02:23:16
Messages: 43
Location: Fox River Prison
Offline
[Profile] [PM]
Sorry anh em, mình giải quyết được rồi, do mình vô ý, copy file thiếu 1 ký tự, nhưng nhìn không ra, chân thành xin lỗi .
Breaking!!!!!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|