banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Gửi mail trên cùng server CentOs  XML
  [Question]   Gửi mail trên cùng server CentOs 28/03/2011 16:23:28 (+0700) | #1 | 234146
ngocnv
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/05/2008 18:16:07
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
Hi all.
Hiện tại mình có vấn đề với cái mail server như sau :
- Server của mình hiện đang host web 2 domain : domain1.com và domain2.com (domain2.com được host trên mail server khác (cụ thể là google app)).
- Mình tạo tk email : abc@domain1.com
Khi gửi mail từ abc@domain1.com đến cde@domain2.com thì cde@domain2.com không nhận được mail.
Ai đã từng gặp trường hợp này giúp mình với.
Thanks.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Gửi mail trên cùng server CentOs 30/03/2011 10:08:44 (+0700) | #2 | 234258
Dark_AngelVN
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/08/2005 09:18:51
Messages: 35
Offline
[Profile] [PM]
- Bạn dùng phần mềm mail server nào thì vào log của nó mà xem
- Bạn đã cấu hình DNS cho mail server đó chưa?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Gửi mail trên cùng server CentOs 30/03/2011 15:45:49 (+0700) | #3 | 234278
ngocnv
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/05/2008 18:16:07
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
- Trên server mình setup Qmail
- Đã cấu hình bản ghi MX cho domain cần gửi mail và domain nhận mail.
- Đã có thể gửi được mail đến gmail
Mọi người giúp nhé. thanks.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Gửi mail trên cùng server CentOs 31/03/2011 04:11:38 (+0700) | #4 | 234303
anonymous_itop
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/05/2009 01:27:51
Messages: 42
Offline
[Profile] [PM]
chủ đề bạn nói không rõ ràng. bạn cấu hình mx cho domain 2 thì dĩ nhiên là ok rồi, vì sử dụng google apps.

còn log file bạn chưa gửi. nội dung mail được gửi trả lại bạn là gì. bạn thử host và nslookup để xem có phân giải được tên miền không chưa. và thử phân giải bản ghi mx chưa. bạn đã làm được thành công bước nào rồi.

bạn không gửi cái gì lên đây hết. chỉ hỏi bị cái gì thì ai mà giúp được.

mà domain1 của bạn là ở đâu. đứng ở ngoài internet có phân giải ra ip public của bạn không, modem mở port cho mail ra chưa.

bạn phải gửi từng bước lên làm của bạn lên đây thì mới có bro nào support cho bạn được.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Gửi mail trên cùng server CentOs 31/03/2011 09:00:57 (+0700) | #5 | 234314
ngocnv
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/05/2008 18:16:07
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]

anonymous_itop wrote:
chủ đề bạn nói không rõ ràng. bạn cấu hình mx cho domain 2 thì dĩ nhiên là ok rồi, vì sử dụng google apps.

còn log file bạn chưa gửi. nội dung mail được gửi trả lại bạn là gì. bạn thử host và nslookup để xem có phân giải được tên miền không chưa. và thử phân giải bản ghi mx chưa. bạn đã làm được thành công bước nào rồi.

bạn không gửi cái gì lên đây hết. chỉ hỏi bị cái gì thì ai mà giúp được.

mà domain1 của bạn là ở đâu. đứng ở ngoài internet có phân giải ra ip public của bạn không, modem mở port cho mail ra chưa.

bạn phải gửi từng bước lên làm của bạn lên đây thì mới có bro nào support cho bạn được.  

Hiện mình gửi mail đi thì nó vẫn gửi đến được cho các mail có đuôi là : @gmail.com , @yahoo.com . Chỉ không gửi được cho các mail có đuôi là các domain có host trên server này.
Khi gửi vẫn báo là gửi được nhưng người nhận mail không nhận được.
Server của mình vừa dùng mail và webserver.
domain1 của mình ở trên server có IP public luôn
Đây là 1 đoạn log khi gửi
Code:
Mar 28 14:52:26 TCV logger: lx-sending mail for root
Mar 28 14:52:26 TCV logger: lx-sending mail for root
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.401464 new msg 59179852
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.401516 info msg 59179852: bytes 298 from <anonymous@tcv.tcv> qp 3202 uid 0
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.406043 starting delivery 1: msg 59179852 to local <a href="mailto:tcv.vn-ngocnv@tcv.vn">tcv.vn-ngocnv@tcv.vn</a>
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.406084 status: local 1/10 remote 0/60
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.406882 new msg 59179855
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.406941 info msg 59179855: bytes 298 from <anonymous@tcv.tcv> qp 3197 uid 0
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.516960 starting delivery 2: msg 59179855 to local <a href="mailto:tcv.vn-ngocnv@tcv.vn">tcv.vn-ngocnv@tcv.vn</a>
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.517010 status: local 2/10 remote 0/60
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.564947 delivery 2: success: did_0+0+1/
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.565025 status: local 1/10 remote 0/60
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.569634 end msg 59179855
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.569836 delivery 1: success: did_0+0+1/
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.569973 status: local 0/10 remote 0/60
Mar 28 14:52:26 TCV qmail: 1301298746.570017 end msg 59179852
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Gửi mail trên cùng server CentOs 03/04/2011 19:09:07 (+0700) | #6 | 234537
[Avatar]
Michael_Scotfield
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/10/2009 02:23:16
Messages: 43
Location: Fox River Prison
Offline
[Profile] [PM]
Bạn dùng command host thử domain của bạn xem đã phân giải được chưa, cụ thể ở đây là tcv.vn.

Thân
Breaking!!!!!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|