banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Hỏi về cách check 1 tag html trên firefox.  XML
  [Question]   Hỏi về cách check 1 tag html trên firefox. 12/02/2011 23:42:37 (+0700) | #1 | 231030
[Avatar]
Michael_Scotfield
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/10/2009 02:23:16
Messages: 43
Location: Fox River Prison
Offline
[Profile] [PM]
Server Web cty có bật mod status, em thường xuyên phải check trang status này, nhiều lúc lo làm việc mà quên check nó, em muốn tạo 1 script để check tag html khi trang status được firefox load.

Cụ thể:
Em muốn check field request currently trên trang status, nếu field này > 300 chẳng hạn thì xuất ra 1 message box để thông báo.

Xuất ra message box thì em có thể làm được, nhưng cách check thế nào thì em chưa có hướng đi, anh em nào biết thì chỉ cho em hướng để em tìm hiểu.

Em cám ơn trước.
Breaking!!!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về cách check 1 tag html trên firefox. 13/02/2011 08:48:29 (+0700) | #2 | 231037
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
$ lynx -dump http://yourdomain.com/server-status | grep 'requests currently'
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về cách check 1 tag html trên firefox. 13/02/2011 23:03:28 (+0700) | #3 | 231063
[Avatar]
Michael_Scotfield
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/10/2009 02:23:16
Messages: 43
Location: Fox River Prison
Offline
[Profile] [PM]
Sau khi được anh quanta gợi ý, mình đã mày mò ngồi code thử, và đã làm được.
Đây là code của mình, anh em xem góp ý giúp, vì mình cũng mới code nên có những chỗ nó hơi loàn ngoàn dẫn tới dở, xem mà thấy chỗ nào dở anh em góp ý giúp để mình sửa cũng như học thêm. Cám ơn trước

Code:
#!/bin/bash 
lynx -dump http://ip/server-status | grep 'requests currently' > def
a=`cat /home/scotfield/def`
echo $a
b=`echo ${a:3:3}`
echo $b
if [ $[$b>200] -eq 1 ]; then
zenity --warning --text "server qua 200 request"
fi


Em dự định đưa code này vào crontab, chạy 1 phút 1 lần
Breaking!!!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về cách check 1 tag html trên firefox. 15/02/2011 21:45:18 (+0700) | #4 | 231145
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Hai dòng này:
Code:
lynx -dump http://ip/server-status | grep 'requests currently' > def
a=`cat /home/scotfield/def`

có thể gộp thành:
Code:
a=`lynx -dump http://ip/server-status | grep 'requests currently'`

Đoạn lấy con số "requests currently being processed" của bạn sai rồi, đâu phải lúc nào nó cũng có 3 chữ số đâu.

À, mà mình nghĩ cái zenity chỉ để nghịch chơi chơi trên desktop thôi, chứ dùng email hay hơn.

PS: Thay vì dùng `lynx -dump` bạn có thể dùng `apachectl status`.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về cách check 1 tag html trên firefox. 16/02/2011 09:55:10 (+0700) | #5 | 231169
ntycle
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/11/2009 21:42:24
Messages: 90
Offline
[Profile] [PM]
Tại vì server của em request đồng thời chừng > 200 request là nó chậm rồi, nên em chỉ lấy 3 chữ số thôi, em hiện chỉ mới để code này trên desktop, em sẽ thử sử dụng mail và check nó lại trên server.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về cách check 1 tag html trên firefox. 16/02/2011 10:02:23 (+0700) | #6 | 231170
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Nhưng mà khi nó chỉ có 1 chữ số thì kết quả trả về lại có cả chữ 'r' trong requests à. Nên cắt bằng cách lấy word đầu tiên, thế là chuẩn nhất.

PS: bạn có 2 nicks à?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về cách check 1 tag html trên firefox. 16/02/2011 21:25:18 (+0700) | #7 | 231201
[Avatar]
Michael_Scotfield
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/10/2009 02:23:16
Messages: 43
Location: Fox River Prison
Offline
[Profile] [PM]

quanta wrote:
Nhưng mà khi nó chỉ có 1 chữ số thì kết quả trả về lại có cả chữ 'r' trong requests à. Nên cắt bằng cách lấy word đầu tiên, thế là chuẩn nhất.

PS: bạn có 2 nicks à? 


Không phải có 2 nick ạ, do sử dụng máy của 1 đồng nghiệp trong công ty mà em quên logout, cứ để vậy mà reply.
ok anh, để em thử code lại rổi sẽ up lên.Thnks anh smilie

Breaking!!!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về cách check 1 tag html trên firefox. 17/02/2011 21:03:56 (+0700) | #8 | 231281
[Avatar]
Michael_Scotfield
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/10/2009 02:23:16
Messages: 43
Location: Fox River Prison
Offline
[Profile] [PM]
Code:
#! /bin/bash
lynx -dump localhost/server-status | grep 'requests currently' > /home/scotfield/a.txt
b=`cat /home/scotfield/a.txt | cut --delimiter=' ' -f 4`
echo $b
if [ $[$b>200] -eq 1 ]; then
        /bin/mail -s "Over 200 Request" "scotfield@gmail.com" < /home/scotfield/b.txt
fi


Done, thanks anh quanta, em đã test và thành công.
Breaking!!!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về cách check 1 tag html trên firefox. 17/02/2011 21:25:25 (+0700) | #9 | 231282
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Ngoài cut, bạn có thể dùng awk, thử xem nhé.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|