banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Redundancy cho phân vùng /boot như thế nào ?  XML
  [Question]   Redundancy cho phân vùng /boot như thế nào ? 06/10/2009 22:12:13 (+0700) | #1 | 194875
[Avatar]
ORA2009
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/08/2009 11:04:02
Messages: 109
Offline
[Profile] [PM]
Mình có con Server không dùng RAID cứng được, và các phân vùng của LVM mình đã mirro để redundancy.

nhưng còn phân vùng /boot theo các bạn thì phải làm thế nào ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Redundancy cho phân vùng /boot như thế nào ? 06/10/2009 22:18:55 (+0700) | #2 | 194876
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Nếu dùng GRUB, bạn thử cách http://grub.enbug.org/MirroringRAID xem.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|