banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Setup 2 server mail trên 1 máy linux  XML
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 08/09/2009 03:13:42 (+0700) | #1 | 192064
huuhien
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/04/2005 20:06:32
Messages: 26
Offline
[Profile] [PM]
Hi mọi người,
Mình có thể setup 2 server mail chạy trên cùng 1 máy linux được không vậy ? Có thể 2 server đó là sendmail, postfix, qmail, exim... miễn là một cái chạy port 25, một cái chạy port khác vd : 250 chẳng hạn ? Nếu có thì làm cách nào mong mọi người hướng dẫn giùm mình.
Best regards,
Hữu Hiền
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 08/09/2009 05:00:04 (+0700) | #2 | 192069
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

huuhien wrote:
Hi mọi người,
Mình có thể setup 2 server mail chạy trên cùng 1 máy linux được không vậy ? Có thể 2 server đó là sendmail, postfix, qmail, exim... miễn là một cái chạy port 25, một cái chạy port khác vd : 250 chẳng hạn ? Nếu có thì làm cách nào mong mọi người hướng dẫn giùm mình.
Best regards,
Hữu Hiền
 


Cách làm y hệt như cái cài đặt mỗi mail server, chỉ có khác nhau ở chỗ ấn định service port. Ấn định service port cụ thể thế nào thì tham khảo từng loại MTA mà bồ muốn dùng.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 08/09/2009 06:24:27 (+0700) | #3 | 192074
huuhien
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/04/2005 20:06:32
Messages: 26
Offline
[Profile] [PM]
cái đó là cái quan trọng, vì khi yum hay install rpm thì hệ thống báo conflict rồi.
Cám ơn Conmale đã trả lời.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 08/09/2009 06:36:06 (+0700) | #4 | 192076
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

huuhien wrote:
cái đó là cái quan trọng, vì khi yum hay install rpm thì hệ thống báo conflict rồi.
Cám ơn Conmale đã trả lời.
 


Muốn cài 2 MTA cùng loại nhau như Sendmail mà dùng YUM là kẹt là phải. Để thực hiện ý định này, cái thứ nhất có thể dùng YUM nhưng cái thứ nhì phải compile và install vào một thư mục khác (như /usr/local chẳng hạn).
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 08/09/2009 22:19:51 (+0700) | #5 | 192112
huuhien
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/04/2005 20:06:32
Messages: 26
Offline
[Profile] [PM]
Mình nghĩ đâu chỉ đơn giản như vậy nhỉ , vì ngoài cái config port. thư mục home dir, chúng còn có 1 số dependencies khác liên quan như sendmail command, maildrop, procmail....
Chứ không đơn giản là cài và config khác port là ok.
Mình hiện nay đã có qmail server rồi, đang tính cài thêm postfix nhưng đang gặp vấn đề như vậy.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 08/09/2009 22:47:50 (+0700) | #6 | 192114
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

huuhien wrote:
Mình nghĩ đâu chỉ đơn giản như vậy nhỉ , vì ngoài cái config port. thư mục home dir, chúng còn có 1 số dependencies khác liên quan như sendmail command, maildrop, procmail....
Chứ không đơn giản là cài và config khác port là ok.
Mình hiện nay đã có qmail server rồi, đang tính cài thêm postfix nhưng đang gặp vấn đề như vậy.
 


Trên *nix, mỗi account khởi tạo một process đều có riêng "environment" của nó. Dependencies (như PATH, LD_LIB_PATH, HOME, SOMETHING_ELSE.... ) hoàn toàn có thể độc lập. Chỉ có một cái dependency không resolve được là port number. Nên tìm hiểu sâu hơn về *nix.

Good luck.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 08/09/2009 23:21:06 (+0700) | #7 | 192117
huuhien
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/04/2005 20:06:32
Messages: 26
Offline
[Profile] [PM]
Cái bạn nói ENVIRONMENT. Còn mình đang nói về các package dependencies cho mail . Mình muốn hỏi ai đã "từng cài và cài thành công". Mình nghĩ là có thể cài được, nhưng cách thức cấu hình sao cho ko conflict để cả 2 cùng hoạt động là điều mình cần hỏi kinh nghiệm của các bạn đã làm rồi
vd : giữa postfix và sendmail chỉ có 1 thằng chạy thật sự
-----------------------------------------
IMPORTANT: if you are REPLACING an existing Sendmail installation with Postfix,
you may need to keep the old sendmail program running for some time in order to
flush the mail queue.

* Some systems implement a mail switch mechanism where different MTAs
(Postfix, Sendmail, etc.) can be installed at the same time, while only one
of them is actually being used. Examples of such switching mechanisms are
the FreeBSD mailwrapper(8) or the Linux mail switch. In this case you
should try to "flip" the switch to "Postfix" before installing Postfix.

* If your system has no mail switch mechanism, execute the following commands
(your sendmail, newaliases and mailq programs may be in a different place):

# mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.OFF
# mv /usr/bin/newaliases /usr/bin/newaliases.OFF
# mv /usr/bin/mailq /usr/bin/mailq.OFF
# chmod 755 /usr/sbin/sendmail.OFF /usr/bin/newaliases.OFF \
/usr/bin/mailq.OFF
-----------------------------------------------------------------------
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 08/09/2009 23:41:25 (+0700) | #8 | 192118
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

huuhien wrote:
Cái bạn nói ENVIRONMENT. Còn mình đang nói về các package dependencies cho mail . Mình muốn hỏi ai đã "từng cài và cài thành công". Mình nghĩ là có thể cài được, nhưng cách thức cấu hình sao cho ko conflict để cả 2 cùng hoạt động là điều mình cần hỏi kinh nghiệm của các bạn đã làm rồi
vd : giữa postfix và sendmail chỉ có 1 thằng chạy thật sự
-----------------------------------------
IMPORTANT: if you are REPLACING an existing Sendmail installation with Postfix,
you may need to keep the old sendmail program running for some time in order to
flush the mail queue.

* Some systems implement a mail switch mechanism where different MTAs
(Postfix, Sendmail, etc.) can be installed at the same time, while only one
of them is actually being used. Examples of such switching mechanisms are
the FreeBSD mailwrapper(8) or the Linux mail switch. In this case you
should try to "flip" the switch to "Postfix" before installing Postfix.

* If your system has no mail switch mechanism, execute the following commands
(your sendmail, newaliases and mailq programs may be in a different place):

# mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.OFF
# mv /usr/bin/newaliases /usr/bin/newaliases.OFF
# mv /usr/bin/mailq /usr/bin/mailq.OFF
# chmod 755 /usr/sbin/sendmail.OFF /usr/bin/newaliases.OFF \
/usr/bin/mailq.OFF
-----------------------------------------------------------------------
 


ENVIRONMENT dẫn đến PATH, LD_LIB_PATH... khác nhau hết. Bởi thế, /usr/sbin/sendmail hoàn toàn khác với /user/local/sbin/sendmail hoặc /opt/local/sbin/sendmail. Bằng cách "declare" environment khác nhau sẽ dẫn đến "package dependencies" khác nhau. Tất nhiên "package" ở đây không phải là các RPM hoặc DEB package đã ấn định sẵn PATH theo mặc định.

Nhắc lại: tìm hiểu thêm về *nix và ENVIRONMENT.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 09/09/2009 02:34:45 (+0700) | #9 | 192128
huuhien
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/04/2005 20:06:32
Messages: 26
Offline
[Profile] [PM]
Nói vậy thì phải cài các dependencies khác nhau? rồi phải download các gói maildrop, fletchmail,sendmail,.. khác nhau rồi compile khác chỗ nhau (thực chất đây là vấn đề mình cần hỏi) ? Hỏi thêm câu nữa bác đã cài thành công 2 server mail trên cùng 1 host chưa (thành công ở đây có nghĩa là đã work)? Ở đây mình post bài là hỏi mọi người đã làm rồi hướng dẫn cách cài và cách config để tránh khi cài thằng này sẽ ko work thằng kia (Qmail và Postfix).

p/s : Không phải để mất thời gian tranh cãi lu bu dependencies hay environment khác nhau gì , ai bảo declare ENVIRONMENT khác nhau thì package dependencies sẽ khác nhau ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 09/09/2009 03:09:54 (+0700) | #10 | 192131
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

huuhien wrote:
Nói vậy thì phải cài các dependencies khác nhau? rồi phải download các gói maildrop, fletchmail,sendmail,.. khác nhau rồi compile khác chỗ nhau (thực chất đây là vấn đề mình cần hỏi) ? Hỏi thêm câu nữa bác đã cài thành công 2 server mail trên cùng 1 host chưa (thành công ở đây có nghĩa là đã work)? Ở đây mình post bài là hỏi mọi người đã làm rồi hướng dẫn cách cài và cách config để tránh khi cài thằng này sẽ ko work thằng kia (Qmail và Postfix).
 

Nói vậy có nghĩa rằng bồ cài:
- sendmail, fetchmail, maildrop........ ở /path/to/1 cho MTA 1
- sendmail, fetchmail, maildrop........ ở /path/to/2 cho MTA 2

account1 có ENV trỏ đến /path/to/1
account2 có ENV trỏ đến /path/to/2

account1 tạo process1 dùng thư viện, binaries, config thuộc về /path/to/1
account2 tạo process2 dùng thư viện, binaries, config thuộc về /path/to/2

------> 2 MTA hoàn toàn có thể chạy độc lập trên 2 cổng dịch vụ khác nhau.

Tôi chưa bao giờ cài 2 MTA trên cùng 1 server vì không có nhu cầu nhưng tôi khẳng định là được dựa trên nguyên tắc ở trên.

huuhien wrote:

p/s : Không phải để mất thời gian tranh cãi lu bu dependencies hay environment khác nhau gì , ai bảo declare ENVIRONMENT khác nhau thì package dependencies sẽ khác nhau ?  

Tôi không cãi với bồ, tôi chỉ góp ý bồ bởi vì tôi chẳng có cái gì để "tranh" và "cãi" cả. Bồ chưa biết rõ thì tôi gợi ý để bồ biết chớ tôi không ở vị trí tranh cãi với bồ.

Nhắc lại lần cuối: package đã đóng gói có các thư viện, binaries, configs.... được cài vào đường dẫn tiêu chuẩn trên filesystem sẽ dùng ENVIRONMENT VARIABLES theo mặc định (ví dụ /usr/bin, /usr/sbin, /usr/lib.....) bởi thế thay ENVIRONMENT VARIABLES để trỏ vào /path/to/somewhere thì package kia sẽ không được dùng nữa. Học thêm về *nix để nắm mấy cái này trước khi cho nó là "lu bu".
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 10/09/2009 09:38:42 (+0700) | #11 | 192237
[Avatar]
cadoi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/07/2008 12:42:40
Messages: 35
Offline
[Profile] [PM]
Bạn đủ tự tin để có thể "tranh cãi" với bác commale!!!!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 10/09/2009 14:55:04 (+0700) | #12 | 192267
[Avatar]
thamturauquap
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/08/2008 17:14:21
Messages: 12
Offline
[Profile] [PM]
Ôi. 1 meber và 1 administrator smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 10/09/2009 21:58:47 (+0700) | #13 | 192281
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Đề nghị 2 bạn cadoithamturauquap nếu không có gì thảo luận thì đừng spam nhé. Thiết nghĩ việc tranh luận giữa mọi thành viên trên diễn đàn đều bình đẳng, có gì đâu mà các bạn phải chêm mấy câu đó vào.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 12/09/2009 07:12:45 (+0700) | #14 | 192475
[Avatar]
ORA2009
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/08/2009 11:04:02
Messages: 109
Offline
[Profile] [PM]
Hi,

Tại sao ko chỉ setup 1 lần Sendmail rồi tạo thêm 1 Virtual SMTP như Exchange ?

Hoặc cài 2 Virtual Machine Server mail riêng lẻ trên Linux dùng VirtualBox hoặc XEN .
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Setup 2 server mail trên 1 máy linux 13/09/2009 00:27:40 (+0700) | #15 | 192573
[Avatar]
tranhuuphuoc
Moderator

Joined: 05/09/2004 06:08:09
Messages: 865
Location: Lầu Xanh
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

ORA2009 wrote:
Hi,

Tại sao ko chỉ setup 1 lần Sendmail rồi tạo thêm 1 Virtual SMTP như Exchange ?

Hoặc cài 2 Virtual Machine Server mail riêng lẻ trên Linux dùng VirtualBox hoặc XEN . 


Người ta hỏi 2 server mail trên 1 máy tính mà bạn smilie

Mình thì nghĩ cứ việc setup mail server bình thường, sau đó change port cho nó như ý cùa anh conmale là xong .
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|