banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận việc định hướng Phải học những gì để trở thành HACKER?  XML
  [Guidance]   Phải học những gì để trở thành HACKER? 13/05/2011 21:52:50 (+0700) | #31 | 237094
[Avatar]
Ky0
Moderator

Joined: 16/08/2009 23:09:08
Messages: 532
Offline
[Profile] [PM]

Small_happy wrote:
Những người đi trước có thể cho biết trong lĩnh vực network hacking thì hacker có thể làm được những gì không ? 

Bạn cũng đã hỏi nhiều và tham gia đủ lâu để có thể đọc các bài viết trong mục "Định hướng". Nhưng bạn vẫn chưa nắm được những gì mà anh conmale và mọi người muốn truyền đạt smilie

UITNetwork.com
Let's Connect
[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   Phải học những gì để trở thành HACKER? 14/05/2011 23:28:17 (+0700) | #32 | 237148
Small_happy
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/05/2010 07:58:39
Messages: 35
Offline
[Profile] [PM]
Anh nói chuẩn quá smilie có lẽ em lại phải tự mò mẫm smilie)
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phải học những gì để trở thành HACKER? 15/05/2011 19:50:59 (+0700) | #33 | 237181
thuongsonhuyetha123
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/02/2011 08:26:47
Messages: 15
Location: ha noi
Offline
[Profile] [PM]
This post is set hidden by a moderator because it may be violating forum's guideline or it needs modification before setting visible to members.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Phải học những gì để trở thành HACKER? 15/05/2011 20:37:58 (+0700) | #34 | 237185
thuongsonhuyetha123
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/02/2011 08:26:47
Messages: 15
Location: ha noi
Offline
[Profile] [PM]
This post is set hidden by a moderator because it may be violating forum's guideline or it needs modification before setting visible to members.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|