banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Php và function preg_match()  XML
  [Question]   Php và function preg_match() 18/06/2009 06:48:31 (+0700) | #1 | 183844
[Avatar]
crc32
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/10/2008 21:56:29
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]
preg_match(
'/[\x{80}-\x{A0}'.
'\x{AD}'.
'\x{2000}-\x{200F}'.
'\x{2028}-\x{202F}'.
'\x{205F}-\x{206F}'.
'\x{FEFF}'.
'\x{FF01}-\x{FF60}'.
'\x{FFF9}-\x{FFFD}'.
'\x{0}]/u',
$name)

Vấn đề mình không hiểu ở đây là cái pattern của nó.
pattern thường là '/^def/' nhưng ở đây thì pattern thấy khó hiểu quá. Mong các bạn giải thích giúp.

Chân thành cảm ơn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Php và function preg_match() 18/06/2009 12:19:09 (+0700) | #2 | 183872
tinhhoasimtim
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/06/2008 10:34:11
Messages: 23
Offline
[Profile] [PM]
trying to understand how to create a pattern for Unicode chars, using the hex codes

mình tìm được cái này:
Spent a few days, trying to understand how to create a pattern for Unicode chars, using the hex codes. Finally made it, after reading several manuals, that weren't giving any practical PHP-valid examples. So here's one of them:
For example we would like to search for Japanese-standard circled numbers 1-9 (Unicode codes are 0x2460-0x2468) in order to make it through the hex-codes the following call should be used:
preg_match('/[\x{2460}-\x{2468}]/u', $str);
Here $str is a haystack string
\x{hex} - is an UTF-8 hex char-code
and /u is used for identifying the class as a class of Unicode chars.
Hope, it'll be useful. 


vậy pattern của bạn:
Code:
/[\x{80}-\x{A0}\x{AD}\x{2000}-\x{200F}\x{2028}-\x{202F}\x{205F}-\x{206F}\x{FEFF}\x{FF01}-\x{FF60}\x{FFF9}-\x{FFFD}\x{0}]/u

sẽ xử lý chuỗi kí tự ở dạng UTF-8, mã UTF-8 này có thể là tiếng Nhật or Hàn .... và trong pattern được viết ở dạng \x{hex}

từ xử lý dùng k chuẩn lắm, có thể nói là nhận dạng
hoặc dùng tiếng Anh: cái hàm preg_match sẽ match to the regular expression given in pattern cái biến $name của bạn
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Php và function preg_match() 19/06/2009 04:40:51 (+0700) | #3 | 183954
FaL
Moderator

Joined: 14/04/2006 09:31:18
Messages: 1232
Offline
[Profile] [PM]

crc32 wrote:
preg_match(
'/[\x{80}-\x{A0}'.
'\x{AD}'.
'\x{2000}-\x{200F}'.
'\x{2028}-\x{202F}'.
'\x{205F}-\x{206F}'.
'\x{FEFF}'.
'\x{FF01}-\x{FF60}'.
'\x{FFF9}-\x{FFFD}'.
'\x{0}]/u',
$name)

Vấn đề mình không hiểu ở đây là cái pattern của nó.
pattern thường là '/^def/' nhưng ở đây thì pattern thấy khó hiểu quá. Mong các bạn giải thích giúp.

Chân thành cảm ơn. 

Theo mình thấy thì ở đây bạn cảm thấy lạ lẫm ở "\x" và các số hex ở phía sau. Mình tìm được cái này cho bạn.
Bạn xem thử có giúp được gì không nhé:
Code:
http://www.regular-expressions.info/reference.html
 http://www.regular-expressions.info/reference.html
Hãy giữ một trái tim nóng và một cái đầu lạnh
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|