banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows tất cả các file trong window  XML
  [Question]   tất cả các file trong window 12/05/2008 21:26:14 (+0700) | #1 | 130153
nguyenbaminhhoang
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/05/2008 18:23:43
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
các sư ca có thể chỉ giáo cho em vài điều:
em muốn biết tất cả các file system trong window và chức năng của từng file
vd file có đuối.dll, .bat... có chức nằng gì
em rất cảm ơn
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: tất cả các file trong window 12/05/2008 23:24:04 (+0700) | #2 | 130173
trentungcayso
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/03/2008 21:20:58
Messages: 12
Offline
[Profile] [PM]
dll: file "động" dùng để chứa các hàm trong windows. vắn tắt thôi. rất nhiều chương trình cũng tạo ra các file dll cho riêng mình chứ không hẳn chì riêng windows.
bat: dùng thực thi nhiều lệnh dos trong một lần gọi. thực sự có thể coi nó là dos.
bạn muốn biết tất cả các file system trong windows: Khi mới cài đặt xong windows thì tha hồ mà xem, hì. tất cả những file trên par HDH đề là file hệ thống.
bạn muốn biết công dụng của nó: forward câu hỏi này đế www.microsoft.com
hi.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|