banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng NAT và forward khác nhau hay giống nhau??  XML
  [Question]   NAT và forward khác nhau hay giống nhau?? 17/02/2008 03:15:24 (+0700) | #1 | 115000
[Avatar]
ducbinh1986
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2006 23:32:25
Messages: 258
Offline
[Profile] [PM]
Mình gặp khá nhiều 2 khái niệm này nhưng hơi khó để phân biệt giữa chúng với nhau. Mọi người có thể giúp mình phân biệt được không smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: NAT và forward khác nhau hay giống nhau?? 17/02/2008 04:12:53 (+0700) | #2 | 115009
[Avatar]
enn3exlibs
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2006 16:54:02
Messages: 243
Location: bluesun
Offline
[Profile] [PM]
Network Address Translation( NAT) chuyển đổi các địa chỉ private IP trong mạng riêng thành các địa chỉ public IP duy nhất dùng trên Internet

vd: Khi một kết nối được thiết lập ra bên ngoài, NAT thay thế các địa chỉ IP riêng này, ví dụ x.y.z.v, tại trường Source IP address trong IP packet bằng địa chỉ public IP của nó, ví dụ x1.y1.z1.v1, và gởi packet đi.

có lẽ bồ muốn đề cập đến "port forwarding"?, thực ra thi port forwarding cũng là một chế độ của NAT ở phía server, chuyển từ địa chỉ IP public sang điạ chỉ trong mạng riêng( private IP)

vd: NAT tiếp nhận yêu cầu kết nối vào x.y.z.v:80. Nó kiểm tra bảng port forwarding và thấy rằng port 80 được map với host nội x1.y1.z1.v1:80. Sau đó NAT sửa lại địa chỉ IP từ x.y.z.v:80 thành x1.y1.z1.v1:80 và truyền tiếp packet. khi trả lại, nó thực hiện chuyển dịch ngược, packet được gởi đến a.b.c.d(client) từ x1.y1.z1.v1:80 được sửa lại đến từ z.y.z.v:80.


[Up] [Print Copy]
  [Question]   NAT và forward khác nhau hay giống nhau?? 17/02/2008 05:03:47 (+0700) | #3 | 115012
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

ducbinh1986 wrote:
Mình gặp khá nhiều 2 khái niệm này nhưng hơi khó để phân biệt giữa chúng với nhau. Mọi người có thể giúp mình phân biệt được không smilie  

NAT: http://en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
Port forwarding: http://en.wikipedia.org/wiki/Port_forwarding

Nôm na thì:
NAT (Network Address Translation): là một kỹ thuật re-writing địa chỉ IP nguồn hoặc đích của các gói tin khi chúng được vận chuyển qua Router/Modem/Firewall
Port forwarding: là quá trình chuyển một port cụ thể từ một node mạng này sang một node mạng khác, nó cho phép một user bên ngoài có thể truy cập vào trong LAN bằng cách sử dụng chính port đó thông qua Router/Modem/Firewall đã enabled NAT.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   NAT và forward khác nhau hay giống nhau?? 17/02/2008 05:45:07 (+0700) | #4 | 115016
[Avatar]
ducbinh1986
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2006 23:32:25
Messages: 258
Offline
[Profile] [PM]

quanta wrote:

ducbinh1986 wrote:
Mình gặp khá nhiều 2 khái niệm này nhưng hơi khó để phân biệt giữa chúng với nhau. Mọi người có thể giúp mình phân biệt được không smilie  

NAT: http://en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
Port forwarding: http://en.wikipedia.org/wiki/Port_forwarding

Nôm na thì:
NAT (Network Address Translation): là một kỹ thuật re-writing địa chỉ IP nguồn hoặc đích của các gói tin khi chúng được vận chuyển qua Router/Modem/Firewall
Port forwarding: là quá trình chuyển một port cụ thể từ một node mạng này sang một node mạng khác, nó cho phép một user bên ngoài có thể truy cập vào trong LAN bằng cách sử dụng chính port đó thông qua Router/Modem/Firewall đã enabled NAT. 


Như vậy 2 kỹ thuật này là hoàn toàn khác nhau phải ko bác smilie .
NAT làm việc với địa chỉ của các gói tin.
Forward làm việc với port.
Vậy khi mình muốn public 1 cái gì đó ra ngoài (web,FTP, mail....) thì mình phải sử dụng cả 2 kỹ thuật này đúng ko ạ.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: NAT và forward khác nhau hay giống nhau?? 17/02/2008 07:08:51 (+0700) | #5 | 115032
[Avatar]
enn3exlibs
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2006 16:54:02
Messages: 243
Location: bluesun
Offline
[Profile] [PM]
cơ chế thì giống nhau, nhưng NAT xảy ra phía client, port forwarding xảy ra phía server, số port không được chuyển dịch mà được truyền tiếp(forward) đến host trong mạng riêng.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: NAT và forward khác nhau hay giống nhau?? 17/02/2008 08:40:37 (+0700) | #6 | 115059
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
NAT: đi ra.
Reverse NAT (port forwarding): đi vào.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: NAT và forward khác nhau hay giống nhau?? 18/02/2008 06:25:21 (+0700) | #7 | 115186
[Avatar]
ducbinh1986
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2006 23:32:25
Messages: 258
Offline
[Profile] [PM]

enn3exlibs wrote:
cơ chế thì giống nhau, nhưng NAT xảy ra phía client, port forwarding xảy ra phía server, số port không được chuyển dịch mà được truyền tiếp(forward) đến host trong mạng riêng.
 


Bạn có thể nói rõ hơn 1 chút dc ko?

conmale wrote:

NAT: đi ra.
Reverse NAT (port forwarding): đi vào.
 


Cụ thể là cái gì đi ra và cái gì đi vào hả bác.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: NAT và forward khác nhau hay giống nhau?? 18/02/2008 14:19:00 (+0700) | #8 | 115233
[Avatar]
enn3exlibs
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2006 16:54:02
Messages: 243
Location: bluesun
Offline
[Profile] [PM]
chài...như thế này:
client <===> router (NAT) <===> bên ngoài
TH1: packet đi từ client đến router, router thay thế địa chỉ của client bằng địa chỉ của public của nó( do isp cugn cấp) và gởi packet đi ==> NAT

mail server <===> router( port forwarding) <===> bên ngaòi
web server
TH2: packet từ bên ngoài đến router, router kiểm tra số port, port = 25 --> forward đến mail server, port = 80 --> forward đến web server ==> port forwarding[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: NAT và forward khác nhau hay giống nhau?? 19/02/2008 13:18:26 (+0700) | #9 | 115407
[Avatar]
ducbinh1986
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2006 23:32:25
Messages: 258
Offline
[Profile] [PM]

enn3exlibs wrote:
chài...như thế này:
client <===> router (NAT) <===> bên ngoài
TH1: packet đi từ client đến router, router thay thế địa chỉ của client bằng địa chỉ của public của nó( do isp cugn cấp) và gởi packet đi ==> NAT

mail server <===> router( port forwarding) <===> bên ngaòi
web server
TH2: packet từ bên ngoài đến router, router kiểm tra số port, port = 25 --> forward đến mail server, port = 80 --> forward đến web server ==> port forwarding 


OK thanks enn3exlibs, conmale, quanta mình đã hiểu roài.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   NAT và forward khác nhau hay giống nhau?? 09/12/2011 08:48:11 (+0700) | #10 | 250875
peter_nguyen1405
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/09/2007 10:20:59
Messages: 43
Offline
[Profile] [PM]
Topic đã cũ rồi, nhưng đành phải cày lên vậy.

Em muốn hỏi 2 vấn đề.

Thứ nhất là có thể sử dụng 1 port khác ngoài port 80 cho Web sever được không ? ví dụ như em set trong IIS port 6789 được hay không ?

Thứ hai là nếu set port cho IIS được. Vậy khi NAT sẽ làm thế nào ? Vì em biết http chỉ chạy port 80, một số bạn nói có thể chạy port 8080, 8088. Em thử set port trên IIS thì mấy port này chạy. Nhưng chưa thử port xxxx tự định nghĩa. Ở đây em muốn hỏi là việc NAT port trên server từ <public IP:80> ---> <private IPsmiliexxx> có khả thi hay không ?
Tất cả chỉ là phỏng đoán - các bác Đao Hạ lưu tình
[Up] [Print Copy]
  [Question]   NAT và forward khác nhau hay giống nhau?? 09/12/2011 09:07:28 (+0700) | #11 | 250876
phuongnvt
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/02/2011 03:35:39
Messages: 332
Offline
[Profile] [PM]

peter_nguyen1405 wrote:
Topic đã cũ rồi, nhưng đành phải cày lên vậy.

Em muốn hỏi 2 vấn đề.

Thứ nhất là có thể sử dụng 1 port khác ngoài port 80 cho Web sever được không ? ví dụ như em set trong IIS port 6789 được hay không ?

Thứ hai là nếu set port cho IIS được. Vậy khi NAT sẽ làm thế nào ? Vì em biết http chỉ chạy port 80, một số bạn nói có thể chạy port 8080, 8088. Em thử set port trên IIS thì mấy port này chạy. Nhưng chưa thử port xxxx tự định nghĩa. Ở đây em muốn hỏi là việc NAT port trên server từ <public IP:80> ---> <private IPsmiliexxx> có khả thi hay không ?  


smilie
--------> được

-------> về vấn đề nguyên tắc hoạt động của NAT thì bạn đọc thêm tài liệu, còn về vấn đề định nghĩa port bạn có thể hiểu. Range Port dành cho những services phía server từ 0-1023, port 80 nằm trong dảy đó.Đây là những port được quy ước chung do IANA quy định.vì thế nếu bạn sử dụng những services nằm ngoài dảy này thì ít người biết đến và bạn chỉ chơi với bạn thôi chứ không chơi với người khác được. smilie
Nhiều người nhận được lời khuyên, song chỉ có những người khôn mới sử dụng lời khuyên đó


[Up] [Print Copy]
  [Question]   NAT và forward khác nhau hay giống nhau?? 09/12/2011 09:43:27 (+0700) | #12 | 250879
[Avatar]
TheShinichi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/03/2005 01:40:31
Messages: 182
Offline
[Profile] [PM]

peter_nguyen1405 wrote:
Topic đã cũ rồi, nhưng đành phải cày lên vậy.

Em muốn hỏi 2 vấn đề.

Thứ nhất là có thể sử dụng 1 port khác ngoài port 80 cho Web sever được không ? ví dụ như em set trong IIS port 6789 được hay không ?

Thứ hai là nếu set port cho IIS được. Vậy khi NAT sẽ làm thế nào ? Vì em biết http chỉ chạy port 80, một số bạn nói có thể chạy port 8080, 8088. Em thử set port trên IIS thì mấy port này chạy. Nhưng chưa thử port xxxx tự định nghĩa. Ở đây em muốn hỏi là việc NAT port trên server từ <public IP:80> ---> <private IPsmiliexxx> có khả thi hay không ? 


Bạn hoàn toàn có thể chỉnh port web server tuỳ ý bạn trong LAN (sau router/modem) ví dụ 6789

Nhưng trên router/modem bạn cấu hình để bên ngoài truy cập vào port 80 rồi port forward vào 6789 trên web server trong LAN.

Cái này mình nói theo lý thuyết, còn trong thực tế thì mình chỉ làm ngược lại là ở ngoài truy cập qua 8080 và forward vào 80 trên 1 máy nào đó trong LAN của mình smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|